Succesvolle bijeenkomst over wijkvisie Ede West

Bewoners tonen grote betrokkenheid bij hun wijk Ruim vijftig bewoners en gebruikers van de wijk Ede West woonden afgelopen weekend een boeiende bijeenkomst bij. Samen met de gemeente, Woonstede, Welstede en de politie spraken ze over de kenmerken van hun wijk. Tijdens de bijeenkomst zijn ook uitgangspunten voor een wijkvisie en uitvoeringsprogramma besproken. Onderwerpen waar bewoners veel belang aan hechten zijn een schone wijk en saamhorigheid. In 2002 is de gemeente Ede gestart met het maken van wijkvisies. Dit gebeurt in het kader van het integraal wijkbeheer, waarin ook bewoners van wijken nadrukkelijk kunnen aangeven welke sociale en/of fysieke zaken in hun wijk moeten worden aangepakt. In het wijkvisieproject gaat het er om dat gemeente, wijkinstellingen en bewoners samen een visie en een uitvoeringsprogramma voor de wijk opstellen.

Ede West Kenmerkend voor Ede West is dat het een vergrijzende wijk is, met weinig verhuisbewegingen. Er is nauwelijks sprake van een natuurlijke groei van de bevolking. De meeste bewoners vinden Ede West een fijne woonwijk. Ze zijn opvallend positief over hun woonbuurt, over de leefbaarheid en de sociale kwaliteit. Bijzonder aan de wijkvisie voor Ede West is dat de wijk bestaat uit zes van karakter verschillende buurten. Het gaat om het Beatrixpark, de Vogelbuurt (incl.de Kroonwijk), de Bloemenbuurt, de Indische Buurt, Klaphek en de Zeeheldenbuurt.

Waardevol De bijeenkomst duurde twee dagen en is in totaal door ruim vijftig personen van alle leeftijden bezocht. De ideeën van de deelnemers werden ter plekke door beroepstekenaars in beeld gebracht. Dit heeft tientallen fraaie tekeningen opgeleverd. Ook de wethouders Wilke Dekker en Angelique Jonker waren een groot deel van de bijeenkomst aanwezig. Wethouder Jonker sprak regelmatig uit haar eigen ervaring, omdat zij in deze wijk is geboren. Zowel de bewoners als functionarissen spraken over de meest bijzondere plekken in de wijk. Als toplocatie van de wijk werd het Rozenplein genoemd. Het is een hele centrale plek in de wijk met goede, complete voorzieningen. Opvallend was dat bijna alle bewoners vrijwillgerswerk verrichten voor de wijk of voor de locale gemeenschap. Als belangrijk aandachtspunt voor de wijkvisie wordt geformuleerd dat mensen meer contact met elkaar willen. De saamhorigheid kan daardoor verder verbeteren.

Vervolg Alle ervaringen worden nu gebundeld. Half oktober is de rapportage klaar. De deelnemers krijgen dan weer een uitnodiging voor een bijeenkomst waarop een presentatie wordt gegeven over de resultaten van deze bijeenkomst en over de uitgangspunten voor de wijkvisie. (Persbericht Nummer 194 / Ede, 27 september 2005)