Nieuwbouw Cavaljeschool

Het gebouw van de Cavaljéschool (CNS) op de hoek van de Telefoonweg en de Veenderweg wordt afgebroken. Op dezeflde plek wordt een nieuwe school gebouwd met tien klassen. Bovendien komen hier zestig appartementen, kantoren/commerciële ruimten en een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. De bouw zal niet voor 2011 gerealiseerd zal zijn. De school houdt momenteel gesprekken met partners voor de ontwikkeling van een Brede School (met peuterspeelzaal/kinderdagopvang en buitenschoolse opvang). Het oude gebouw is in slechte staat en heeft geen monumentaal karakter.