Notitie Integraal Wijkbeheer

In de raadscommissie BFO (Beheer Fysieke Omgeving) van afgelopen donderdag 22 maart is de Notitie Integraal Wijkbeheer (IWB) gepresenteerd en besproken. De notitie werd in grote lijnen door de commissie ondersteund.

De notitie Integraal Wijkbeheer beoogt richting te geven aan "een adequate samenwerking oplevert tussen de bij IWB betrokken organisaties en de burgers." Dit voor de Collegeperiode 2006-2010. De notitie is geen beleidsnota leefbaarheid, maar een werkdocument waarin "de randvoorwaarden staan die, afgedekt door de gemeenteraad, het de Wijkteams mogelijk moeten maken om, binnen een Edese bandbreedte, hun eigen maatwerkaanpak per wijk te kunnen ontwikkelen"

De notitie is opgesteld na interactieve bijeenkomsten met bestuurders, diverse ambtelijke afdelingen en de samenwerkingspartners gemeente, Welstede, Woonstede,de politie en met acht vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in de gemeente.
Deze notitie is tegelijk een hoofdlijnennotitie en een werkdocument, waarin de visie en de haalbaarheid voor een toekomstig IWB -Ede worden genoemd. De notitie is in drie grote delen te scheiden: eerst een visie op IWB in Ede, dan een vertaling van die visie in haalbaarheids-opties voor de eerst komende twee a drie jaar, en tenslotte een afsluitende doe-lijst.