Verslag wijkbijeenkomst Ede-West op 31 oktober

In het kader van het wijkontwikkelingsproject EDE-West vond op 31 oktober een bijeenkomst plaats in "Ons eigen Honk" aan de Begonialaan.

Wethouder van 't Hoog van integraal wijkbeheer overhandigde een cheque van 15.000 euro aan de voorzitter van speeltuinvereniging "de Korenbloem". Later kregen vertegenwoordigers van de Indische buurt en de Zeeheldenbuurt uit handen van Van 't Hoog een cheque van elk 22.000 euro. Voor de overige buurten in Ede West ligt nog tot eind 2007 een gemeentelijke subsidie op de plank. De subsidie wordt beschikbaar gesteld zodra de plannen zijn uitgewerkt en ingediend. In totaal is 150.000 euro beschikbaar.

De speeltuinvereniging Korenbloem gaat de subsidie gebruiken voor de renovatie van de speeltuin, waar tweehonderd gezinnen lid van zijn.

In de Indische Buurt wordt het geld besteed aan een ontmoetingsplek bij het Soembaplein, waar bewoners en jongeren in onderling overleg zorgden voor een ontmoetingsplek. Ook is er aandacht voor de speeltuin bij 't Heidebloempje, de speeltuin bij de Thomaslaan en het speelplein bij de Stadhouder Willem III school aan de Veldhuizenbrink, dat buiten de schooltijden ook door de jeugd gebruikt mag worden.

In Zeeheldenbuurt zijn inmiddels al enkele activiteiten ontplooid zoals de straatsppeldag van In de Witte de Withstraat en de huis aan huis nieuwsbrief in augustus. Verder is er een bank geplaatst bij het veldje aan De Ruijterstraat. Er zijn verder een plannen voor de langere termijn zoals de verkeersveiligheid in de buurt, de voorzieningen en het terugdringen van overlast. Hierovor zullen aparte buurtbijeenkomsten worden georganiseerd.

Op de bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan een aantal grote projecten in de buurt. Het gaat hierbij om

- de ontwikkeling van het terrein van de gasfabriek aan de schaapsweg. Hiervoor is inmiddels een plan ontwikkeld voor 32 woningen en 20 appartementen. De Vogelbuurt Bewonersvereniging heeft hier overigens kritisch op gereageerd.

- de ontwikkeling van een woonzorgzone op het terrein van het voormalige pand van ouderencentrum Ericahorst

- het project school&partners (ook wel "brede school" genoemd). In dit project werken o.a. De Vrijeschool, de Groen van Prinstererschool en Buurtcentrum de Kolk samen om krachten te bundelen in een nieuwbouwlocatie aan de Nachtegaallaan/ Kolkakkerweg. De gesrpekken zijn in een verkennend stadium en er zijn nog geen concrete plannen. Het is de bedoeling dat ook de buurt bij het project betrokken zal worden.

- de ontwikkeling van het gebied bij de Concordiamolen aan de Molenstraat. Een ontwerpbestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage.

- de aanpak en herinrichting van de Molenstraat in 2007. Het is met name de bedoeling dat de Molenstraat tussen Proosdijerveldweg en Telefoonweg veiliger wordt voor fietsers. Het fietspad zal daarom verhoogd worden aangelegd. De bomen aan de noordzijde blijven staan. De bomen aan de Zuidzijde zullen worden vervangen.

___________________________________________________________

Bert Alkemade

 

Toevoeging dd. 19-11-2006:

Het formele verslag is inmiddels ook gereed. Dit is in de bijlage opgenomen.