Ede West: "Thuis in de wijk, aangenaam en gastvrij"

Bewoners en professionals maken rapportage over hun wijk

Op 14 maart nam het college van burgemeester en wethouders kennis van de rapportage van de wijkbijeenkomst in Ede West. Een belangrijke conclusie van bewoners en professionals is dat Ede West een plezierig woongebied is. In de rapportage staan enkele opvallende punten: Er is behoefte aan doelgroepen met een meer dynamische leefstijl en er zou meer ruimte moeten komen voor kleinschalige bedrijvigheid. De wijk kent relatief veel openbare ruimte waaraan de bewoners graag samen met de gemeente een invulling geven.

Tijdens de wijkbijeenkomst benoemden bewoners en gebruikers van Ede West de positieve waarden van hun wijk. In september vorig jaar was in deze wijk een inspirerende meerdaagse bijeenkomst. Hier is gesproken over de identiteit van de hele wijk en van de zes afzonderlijke buurten. Van deze bijeenkomst is een rapportage gemaakt met foto’s en tekeningen. Deze rapportage is begin januari aan huis bezorgd bij alle zeventig deelnemers.

Opvallend

Uit de rapportage komen opvallende punten naar voren:

  • de sfeer in de wijk is plezierig, ingetogen, degelijk, uitnodigend, beweeglijk en zelfredzaam;

  • het is en blijft een plezierig woongebied;

  • er is behoefte aan doelgroepen met een meer dynamische leefstijl;

  • er zou meer ruimte kunnen komen voor kleinschalige bedrijvigheid;

  • voorzieningen voor ouderen, jongeren en kinderen vragen meer aandacht;

  • de wijk kent relatief veel openbare ruimte waaraan bewoners graag samen met de gemeente een invulling geven;

  • een bewonersorganisatie kan zowel op wijk- als op buurtniveau ingericht worden;

  • het voorstel om een wijkcommunicatiebureau in te richten.


Het wijkvisieproject

Het gemeentebestuur kent prioriteit toe aan integraal wijkbeheer en als onderdeel daarvan wijkontwikkeling. Eerder is een soortgelijk project uitgevoerd in de wijk Maandereng. Het project in Ede West is eind 2004 gestart en omvat de buurten: Beatrixpark, Bloemenbuurt, Vogelbuurt, Klaphek, Indische Buurt en Zeeheldenbuurt. Met dit project beoogt de gemeente om samen met de bewoners, gebruikers en de wijkinstellingen zoals Woonstede, Welstede en Politie, een visie op de wijk op te stellen voor over 5 a 6 jaar. Aan een visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Hierin komen concrete activiteiten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te staan. Daarbij komt ook de vermelding wie het gaat uitvoeren, wat precies moet gebeuren, op welke lokatie en op welk moment. Voor de uitvoering van de activiteiten kunnen de bewoners ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Wie waarvoor verantwoordelijk is, wordt in goed overleg met alle betrokkenen bepaald.


Vervolg

Nu de rapportage klaar is, zijn de bewoners in zes voorlopige buurtcomité’s aan de slag gegaan om een uitvoeringsprogramma te maken. Als het uitvoeringsprogramma en de visie in concept klaar zijn, wordt het project verder verbreed. De verwachting is dat in de herfst van dit jaar alle bewoners van Ede West kunnen meepraten over de plannen.