Bouwactiviteiten in wijken Ede-West

EDE - West krijgt de komende jaren te maken met een ware hausse aan nieuwbouw. De fabriek aan de Veenderweg is in beeld als ‘servicegebied’ voor senioren.

Woonstede heeft voor de seniorenbuurt het oog laten vallen op de zuidrand van de Indische Buurt. De Edese woningcorporatie werkt voor dit plan samen met zorginstelling Opella.

Er moet onder meer een op de wijk gericht verpleeghuisje komen en een post voor dagbehandelingen. De bouw van seniorenwoningen ligt voor de hand. Woonstede is ook betrokken bij soortgelijke plannen in Veldhuizen (Pollenstein), Ede-Noord (Bospoort) en Ede-Zuid (Willem Marisflat).

Het voormalige pand van ouderencentrum Ericahorst is beschikbaar. Woonstede-directeur Wim Sterkenburg meldt dat ook de zuidrand van de Indische Buurt wordt bekeken. Hier valt de winkelstrip aan het Soembaplein onder.

Ook het terrein van de voormalige fabriek aan de Veenderweg is in beeld. Het complex is opgekocht door Bruil. Het Edese bouwbedrijf heeft kort geleden voor het eerst met Woonstede gesproken over samenwerking.

De oude fabriek is omwonenden een doorn in het oog. In een recente rapportage van de gemeente Ede over Ede-West bevelen de bewoners van de Indische Buurt het terrein wel aan als een toekomstige ontmoetingsplaats voor wijkbewoners.

Verderop, in de Vogelbuurt, zijn plannen voor een brede school. Het gemeentebestuur wil hierbij de Vrije School, CNS-school Groen van Prinsterer, buurtcentrum De Kolk en twee verouderde gymzaaltjes betrekken. De locaties grenzen min of meer aan elkaar in het gebied tussen Schaapsweg en Wulplaan. Volgens het college van burgemeester en wethouders is nieuwbouw hier mogelijk.

B en W hebben deze week besloten om te laten onderzoeken of het plan te financieren is. In ieder geval is de opbrengst beschikbaar van de locatie Ericahorst. Daarnaast bespaart de gemeente met de nieuwbouw op onderhoudskosten voor de scholen, die momenteel allebei huizen in een sterk verouderd pand.

Het buurtcentrum moet flink bezuinigen en zou daarom ook baat hebben bij het plan. Bekeken wordt of het welzijnsaanbod gespreid moet worden over de brede school en de seniorenbuurt.

Bron: De Gelderlander. (http://www.degelderlander.nl)