Interview met Paul Zoeteman over wijkwerk 2011

Het boekje Wijkwerk - wijkactiviteitenplannen 2011 is uitgekomen aan aan actieve bewoners gestuurd, een mooie gelegenheid voor de redactie van ede-west.nl om met wijkbeheerder Paul Zoeteman van gedachten te wisselen over de activiteiten in Ede-West.

We deden dat via de chatroom van Ede-West.nl, wat voor Paul een leuke test om te zien of dit middel ook voor andere wijkcommunicatie inzetbaar zou kunnen zijn.

Wat vinden jullie vanuit het wijkteam belangrijk voor Ede-west in 2011

Paul Zoeteman: "Belangrijk voor ede-west is een goede communicatie en een planning en vooruitdenkend naar 2012. Aandacht voor de jeugd en proberen de jongeren te stimuleren om actief mee te doen in Wijkwerk is van groot belang. Enkele buurten vinden veiligheid belangrijk. Inbraakpreventie maar ook verlichting in achterpaden".

Hebben jullie vanuit wijkbeheer concrete ideeen over hoe je communciatie en planning komend jaar nog beter gestalte wilt geven?

Paul: "Buurtinformatie is gemakkelijk te vinden op Ede-West.nl. Maar ook van belang is het regelmatig elkaar spreken in de buurt en op buurtbijeenkomsten en dat altijd in overleg met de bewoners met de vraag welke communicatie vinden jullie prettig. Het moet niet zo zijn dat het Wijkteam iets bedenkt en oplegt. Beter lijkt het mij om samen de dingen te bedenken. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een wijk-brede bijeenkomst waarin de plannen voor 2011 ter sprake komen. Ook zullen we hierbij jongeren uitnodigen. Deze bijeenkomst zal mogelijk al in februari plaatsvinden om de plannen voor 2011 te bespreken: Welke uitvoering en wie is daarbij betrokken".

Waar zie je vooral kansen om jongeren te betrekken bij wijkwerk? Het lijkt een moeilijke groep die zich weinig lijkt te interesseren voor wijkwerk.

Paul: "Er zijn gelukkig ook voorbeelden dat we als Wijkteam de jongeren kunnen vinden en kunnen motiveren hen om na te denken over mogelijkheden dat zij met een beetje hulp wel opgang komen. Momenteel is er een leuke groep jongeren in de Bloemenbuurt die een werkgroep hebben gevormd en hun werk ook betrekken bij de schoolopleiding. Dit is dubbele winst: Een plan in de buurt en een goed cijfer op school. In de Sterpawerkgroep, werkt men aan een geaccepteerde ontmoetingsplek met dak, bij de Sterpavijver aan de Spinderweg. Dit is relevant als oplossing voor het Irisplein omdat de jongeren die plek eerst als ontmoetingsplek hadden, maar met te veel overlast voor bewoners".

Als je naar het boekje wijkwerk kijkt, wat zie je dan vooral als ontwikkelingen en trends? Waar zit met name de vernieuwing?

Paul: "Omgaan met jongeren en aanpak hangjeugd kan wat mij betreft veranderen. Het is van belang om jongeren niet meer alleen weg en op te jagen, maar om met elkaar een goed alternatief bedenken. Een groep jongeren bestaat niet uit allen maar buurtjongeren. Vaak zie je een afspiegeling van hun netwerk. Men heeft overeenkomsten in interesse en men kent elkaar via school. Vandaar dat in een groep leden voorkomen uit alle wijken van Ede. Soms ook wel uit de buitendorpen van Ede.

Verder is er nog niet echt veel vernieuwing, maar wel uitbreiding van actieve bewoners. Het zou goed zijn om wijkbreed te praten over vernieuwing van activiteiten. Een onderwerp dat bijvoorbeeld meer aandacht zou mogen hebben is het feit dat er veel ouderen zijn in de wijk. Natuurlijk is het positief dat er veel gezonde 80-plussers zijn, maar er is ook eenzaamheid bij alleenstaanden. Daar zou de buurt een grotere rol in kunnen spelen."

Afsluitend, met deze eerste ervaring met chatten: kan chat een aanvulling betekenen op de communicatie in de buurt?

Paul: "Het is uiteraard even wennen aan hoe het werkt, maar het is zeker het proberen waard. Het is een voordeel dat je van elke plek met een internetverbinding toegang hebt. Ik wil het zeker met het wijkteam en de buurtcomités uitproberen. Wellicht ook periodiek een vaste dag/avond daarvoor inruimen".

Het boekje is hier te downloaden:  wijkactiviteitenplannen voor 2011 (pdf)