De straten van de Zeeheldenbuurt

Uit de recente enquête bleek dat veel bewoners niet weten dat ze in de Zeeheldenbuurt wonen. De straatnamen verwijzen dan ook niet alleen naar Zeehelden. Een gedeelte van de buurt is vernoemd naar lokale personen verbonden met de Kernhem. Een ander gedeelte heeft weer een eigen achtergrond.

De Zeehelden

Jan van Speyk (1802-1831) was commandant van een kanonneerboot. Tijdens de Belgische opstand blies hij zichzelf en zijn schip in plaats van zich over te geven: "dan liever de lucht in".

Witte de With (1599-1658) veroverde met Piet Heijn de Zilvervloot, vocht tegen de Denen en deed mee in de 1e Engelse zeeoorlog.

Johan Arnold Zoutman 1724-1793 was een van de bevelhebbers tijdens de slag bij de Doggersbank (1781) tegen de Engelse vloot.

Jan van Galen (1604-1653) vocht o.a. tegen Spanjaarden, Denen en Barbarijse zeerovers. Held van de 1e engelse zeeoorlog

Abel Tasman, (1603-1659) ontdekte Tasmanie en Nieuw Zeeland

Willem Joseph van Gent, (1626-1672) vocht in de 4e Noordse oorlog en 2e en 3e engelse zeeoorlogen

Philips van Almonde 1644-1711) vocht in o.a. de 2e en 3e engelse zeeoorlog en in de Hollandse oorlog tegen de Fransen.

Maarten Tromp 1598-1653 versloeg de 2e spaanse armada in 1639 en deed mee aan de 1e Engelse zeeoorlog.

Egbert Cortenaer 1604-65, vocht in de Noordse Oorlog en 1e en 2e Engelse zeeoorlog.

Michiel Adriaansz. De Ruyter (1607-1667) is bekend van de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen en o.a. de tocht naar Chatham.

Adriaan Banckert (1615/20? - 1684) was bevelhebber van de Zeeuwse vloot en vocht o.a. tegen de Engelsen en de Zweden

Piet Hein (1577-1629) wellicht de bekendste zeeheld. "Zijn naam is klein, zijn daden benne groot. Hij heeft gewonnen de Zilvervloot".

Jacob van Heemskerck (1567-1607) vocht o.a tegen Spanje en overwinterde met Willem Barents op Nova Zembla.

Karel Doorman (1889-1942) was bevelhebber van de Nederlandse vloot bij Indie. Gesneuveld in 1942 bij de slag in de Javazee tegen Japan.

Evertsen was een hele familie van Zeehelden met o.a Johan, Cornelis, Jan Pieter en Geleyn.

Meer over zeehelden vind je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeheld

 

Lokale personen: (De "bos- en zandhelden")

Graaf Bentinck van Waldeck-Limpurg was de laatste heer van de Kernhem. In 1970 is de Kernhem overgegaan naar de gemeente Ede.

Jan van Zanten was rentmeester van landgoed de Kernhem tussen 1792 en 1813.

Willem Hendrik Wilterdink (1817-1882) was rentmeester van de Kernhem van 1841-1882

Willem Jan Bitter (1850-1935) was rentmeester van de Kernhem van1882-1916. Door zijn uitstekende bosadministratie zijn veel gegevens bewaard zijn gebleven.

Hendrik Staf (1876-1957) was bosbaas van landgoed de Kernhem en het Edesche Bosch.

Libertus Arend Ruijs (overl. 1940) was rentmeester de Kernhem tussen 1916-1940.

Leendert van Zoelen (1860-1949) was dirigent van het succesvolle koor Excelsior en secretaris rentmeester van het Burgerlijk Armbestuur van 1924-1935.

 

Overige namen

Buitenzorglaan en Buitenzorgpad zijn genoemd naar het cafe-restaurant Buitenzorg

De Amsterdamseweg: deel van de oude route Arnhem-Ede-Amersfoort-Amsterdam.

De Concordialaan liep naar de vroegere Cooperatieve Zuivelfabriek "Concordia".

De Bettekamp is een oud kerkepad genoemd naar het veld "de Bettekamp". Vroeger heette dit het Bettekamperpad.

De Kraatsweg liep door buurtschap "de Kraats", waarschijnlijk genoemd naar "kretsgronden", waarbij de zeis bij het maaien een krassend geluid maakte.

De Veldhuizerweg liep naar het buurtschap Veldhuizen.

De Slijpkruikweg loopt naar de oude boerderij de Slijpkruik

De Appelenburg is genoemd naar de vroegere hoeve de Appelenburg die hier tot 1991 stond.

De Molenstraat liep en loopt straks weer langs de Concordiamolen.

De eerste telefoonverbinding van Ede liep langs de Telefoonweg, tussen hotel Van Laar en het logement met stalhouderij "De Posthoorn" aan de Notaris Fisherstraat. Ter gegelegenheid van de aanleg van de telefoonlijn werd de Achterdorpsstraat omgedoopt in "Telefoonweg.

 

Bron: gemeentearchief en www.ede.nl