Archieven Scherpenzeel geven informatie prijs

Woensdag 14 november 2007 wordt in het gemeentehuis van Ede de nieuwe inventaris van de Scherpenzeelse archieven over de periode 1814 tot 1985 gepresenteerd. Ook zal het historische krantenarchief van Scherpenzeel op de website van het gemeentearchief in gebruik worden genomen. Hiermee is voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Scherpenzeel een schat aan informatie beschikbaar gekomen.

Vanaf eind 2003 zijn de archieven van de gemeente Scherpenzeel verplaatst naar de archiefruimten van de gemeente Ede. Scherpenzeel besloot zijn archieven in Ede onder te brengen omdat de eigen archiefruimte te vochtig was. De Scherpenzeelse archieven kunnen sinds die tijd in de studiezaal aan de Bergstraat 4 in Ede worden geraadpleegd.
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het toegankelijk maken van de archieven van het gemeentebestuur van Scherpenzeel uit de periode 1814 tot en met 1985. Alle stukken uit deze periode zijn beschreven in een inventaris die nu beschikbaar komt.

Holevoet
Vroeger werd in Scherpenzeel de (Nieuwe) Holevoet uitgegeven, een krant met een regionale verspreiding. De krant bestaat niet meer, maar het oude materiaal is wel bewaard gebleven. De oudere jaargangen van deze krant waren al digitaal beschikbaar in het bezoekerscentrum van de Vereniging Oud Scherpenzeel. Inmiddels is het materiaal nog beter gedigitaliseerd en nu ook op de meeste woorden doorzoekbaar. Op de website van het gemeentearchief (www.ede.nl/gemeentearchief, klikken op Scherpenzeel) is de krant digitaal te raadplegen. Hiermee is deze interessante bron nu voor iedereen van huis uit via internet te bekijken.
De Edese cultuurwethouder Frank van Zuilen biedt rond 16.45 uur de inventaris aan zijn Scherpenzeelse collega A.G. Heitink aan. Wethouder Heitink zal daarna de website met de digitale Holevoet in gebruik nemen en openstellen voor alle historisch geïnteresseerden.
Het gemeentearchief van Ede beschikt over een grote collectie. In de loop van de jaren is er ook ander materiaal binnengekomen. Bijvoorbeeld het archief van de Nederlands Hervormde gemeente, de notariële archieven en het oud rechterlijk archief. Hierdoor wordt de collectie steeds interessanter voor historisch onderzoek.