Boerderij de Slijpkruik

In de Zeeheldenbuurt staat boerderij de Slijpkruik, die al in 1359 als boerderij wordt benoemd. Hij heette toen "De Slipkruke". Maar zelfs van nog veel vroeger zijn er in de omgeving van de Slijpkruik sporen gevonden van mensen die daar gewoond hebben. Deze sporen gaan terug tot in de IJzertijd. Dit is zo'n 500 jaar voor Chr., dus ruim 2500 jaar geleden. Deze boerderij is inmiddels een rijksmonument. Boederij de Slijpkruik (2): Boerderij Boederij de Slijpkruik (2): Boerderij "de Slijpkruik", historisch monument.

Middeleeuwen
In het midden van de 14e eeuw (Middeleeuwen) telde het dorp Ede behoorlijk wat boerderijen. Daartoe behoorde ook boerderij de Slijpkruik. Een aantal boerderijen was het eigendom van verschillende welgestelde families en vooral bedoeld om te voorzien in een goede houtopbrengst van het Edese bos. De Slijpkruik werd evenals andere boerderijen en landgoederen oorspronkelijk aan een leenman gegeven. De leenmannen waren veelal vrije boeren. Om de vrije boeren te betalen voor hun militaire hulp tijdens oorlogen kregen zij de boerderijen in leen. Boerderij de Slijpkruik was een van de belangrijkste hoeven. De eigenaar was tevens voorzitter van het bosbestuur, hij had de functie van bosrichter. Bij hem werden ook de bijlen en brandmerken bewaard en hij bepaalde wie er in het bos mocht kappen.

Eigenaren

In 1359 werd het bezit van de hertog van Cleef (nu Kleve) verkocht. Tot dat bezit behoorde boerderij de Slijpkruik. De nieuwe eigenaar werd hertog Johan, heer van Hoekelum. De boerderij werd in leen gegeven aan Randolf de Jager. Deze gegevens zijn gevonden in een Duits archief.
In 1607 is het leengoed verkocht aan Carel van Arnhem, heer van Kernhem. De boerderij is daardoor jarenlang het bezit geweest van de heren van Kernhem. De boerderij hoort bij het landgoed Kernhem dat links en rechts van de weg N224 (Oude Rijksweg) van Ede naar Arnhem ligt. In 1970 is het landgoed Kernhem verkocht aan de gemeente Ede. Het adres van boerderij de Slijpkruik is nu Slijpkruikweg 54 in Ede. In het jaar 2000 heeft de boerderij een nieuwe eigenaar gekregen. Net als elders in Ede hielden de boeren die op de Slijpkruik woonden schapen. Dit is te zien aan de nog bestaande schaapskooi. De schapen werden door de scheper naar de Doesburgerheide gedreven om daar te grazen.

Bron: Lesbrief gemeente Ede