De Markt

Over de Markt

In 1852 besloot de gemeenteraad om het houden van een markt te aanvaarden. Ten behoeve van de markt werd een gedeelte van het oude Kerkhof gehuurd. Dit betrof het zuidelijke gedeelte van het kerkplein.

Vanaf maart 1853 kwam er een weekmarkt voor land en tuinbouwproducten zoals granen, zaden, groenten, fruit, aardappels, boter, kaas, eieren bloemen, heesters, struiken en boomgewassen, wild en pluimvee, runderen, schapen en varkens. In de maanden maart, april, augustus en september werden speciale schapenmarkten gehouden. De marktdag werd in eerste instantie op dinsdag bepaald en gehouden op het terrein naast logement "de Posthoorn" (nu Notaris Fischerstraat).

In 1911 werd een Vereniging ter bevordering van het Marktwezen opgericht. Zij huurde het terrein naast het logement de Posthoorn (nu Notaris Fischerstraat) dat toebehoorde aan de waard, waar trouwens al jarenlang de markt gehouden. Midden in het dorp, tegenover het hotel "De Hof van Gelderland" lag een zg. overtuin. Deze was in handen van de Edese Bouwmaatschappij en kwam in 1913 in publieke veiling. De gemeente kocht dit terrein en besloot het tot marktterrein te bestemmen en er een marktgebouw te plaatsen. Het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 gooide roet in het eten. Pas in 1926 werd het terrein aan de Vereniging in erfpacht gegeven, waarop de Vereniging er een marktgebouw zou plaatsen. In 1927 werd dit plan uitgevoerd.

De zaterdagmarkt werd ingesteld in 1920. Hier werden alleen bloemen, levensmiddelen en etenswaren verkocht.

De Markt

Na de tweede wereldoorlog bloeide de markt. Het aantal kramen nam steeds toe, zodat de beschikbare ruimte te klein werd. In 1957 telde men gemiddeld 97 kramen en 35 open standplaatsen. Het aantal aangevoerde eieren bedroeg 5.1 miljoen.

Met de bouw van het winkelcentrum de Hof van Gelderland in 1965 werd de markt verplaatst en kwam tegen de verbrede Molenstraat aan te liggen. De muziektent kwam niet meer terug.

Bij de nieuwbouw van de Hof van Gelderland in 2004-2005 wordt de markt opnieuw verplaatst. Dit keer naar het plein voor het gemeentehuis. Eind 2005 is de markt weer terug. Onder het marktplein is nu een ondergrondse parkeergarage.