Vogelbuurt Bewoners Vereniging wijst plan herinrichting terrein gasfabriek af.

De Vogelbuurt Bewoners Vereniging (VBV) heeft in een brief aan de betrokken gemeenteraadscommissies verzocht om

"niet in te stemmen met het onzalige plan om zoveel nieuwbouw woningen te realiseren op het gasfabrieksterrein. Als bewoners zijn wij voor bodemsanering, voor bestemmingswijziging maar absoluut niet voor meer "verstening", omdat dit conflicteert met de leefbaarheid van de Vogelbuurt. Wij wensen met klem dat er meer rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de eerder genoemde branding en vragen daarom om een heroverweging. Ook de gekozen financieringsvorm ervaren wij als zeer oneerlijk. Binnen de gemeentelijke exploitatie dient naar onze mening de kosten van de sanering breder gedragen te worden (en dus niet alleen te drukken op dit project)."

In eerder brief aan "B&W" had de VBV een beroepop het college gedaan om de haalbaarheid te onderzoeken van een mogelijke open inrichting van het terrein met meer het karakter van een stadspark, naast de woningbouw.

Zie bijgaand de tekst van de beide brieven.