Versnelde ontwikkeling Woonzorgzone Ede-west

De gemeente Ede wil samen met Woonstede en Opella zo spoedig mogelijk komen tot de ontwikkeling van een woonzorgzone in Ede-west. Het proces hiertoe zal versneld worden. Belangrijkste reden hiervoor is een brief van het ministerie waarin zij aangeeft dat de beschikbare bouwbudgetten zullen vervallen indien er geen voortgang zit in de bouwplannen In Bennekom is Opella inmiddels volop bezig met de ontwikkeling van het voormalige ziekenhuisterrein. Daadwerkelijke uitvoering daarvan is mede afhankelijk van de herhuisvestingsmogelijkheden van de huidige bewoners elders. Ede-west is een van deze mogelijkheden. Op de hoek van de Veenderweg en de Valklaan staat een aantal gemeentelijke panden leeg. Deze locatie wordt bestemd voor de ontwikkeling van een woonzorgzone door Woonstede en Opella. In deze woonzorgzone komen in ieder geval verpleegplaatsen, plaatsen voor dagbehandeling en wijkvoorzieningen. Daarnaast zal er zorg geboden worden aan een twaalftal verstandelijk gehandicapten. Naast deze ontwikkeling is er voor Ede-west een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een wijkontwikkeling. Dit proces is destijds in de wijk Maandereng als pilot opgezet met het idee dit in meerdere wijken toe te passen. Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een zogenaamde brede school. Hierover vindt binnenkort overleg plaats met de betreffende scholen en met het welzijnscentrum De Kolk. Persbericht Gemeente Ede, 19 april 2005