Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Inwoners positief over leefbaarheid en veiligheid

De meeste inwoners vinden hun buurt prettig om in te wonen en zijn positief over de leefbaarheid in de buurt. Bovendien is de veiligheidsbeleving sterk verbeterd en ervaren inwoners minder buurtproblemen. Het aantal slachtoffers van veel voorkomende delicten stabiliseert of neemt af.

Dit blijkt uit de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Maatschappelijke participatie 2007, een tweejaarlijks onderzoek onder duizenden willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente Ede. Ruim 3.000 inwoners hebben schriftelijk of via internet een vragenlijst ingevuld. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) voelt zich gesterkt door de resultaten van het onderzoek. Het uitgezette beleid op gebied van veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke participatie levert goede resultaten op.

Aanbevelingen
Het rapport doet diverse aanbevelingen: investeer in het verbeteren van de openbare ruimte, neem maatregelen om overlast te verminderen en de veiligheid te vergroten, investeer in jongeren, ga in gesprek met inwoners om samen tot oplossingen te komen, maak het voor burgers makkelijker om problemen en ergernissen te bespreken en bevorder de sociale contacten tussen bewoners onderling.
B en W gaan met de aanbevelingen aan de slag. Zo worden ze onder meer verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2008-2009 van het Veiligheidsplan 2007-2010, in de wijkactiviteitenplannen voor 2009 en in de uitvoeringsprogramma’s voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Steeds veiliger
De veiligheidsbeleving van inwoners van de gemeente Ede is sterk verbeterd de afgelopen jaren. In 2007 voelt slechts 28 procent van de inwoners van de gemeente Ede zich wel eens onveilig; in 1999 was dit nog 44 procent. Eén op de vijf inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt. Dit betekent dat het gevoel van onveiligheid in de buurt stabiliseert, na een lichte daling tussen 1999 en 2005.

De woonbuurt
De meeste inwoners vinden het prettig (66 procent) of zelfs zeer prettig (29 procent) wonen in de eigen buurt. Over het algemeen zijn inwoners positief over hun woning en over de mensen in de buurt.
De afgelopen jaren is de overlast van problemen in de buurt afgenomen. In de beleving van inwoners komen verloedering, verkeersoverlast, dreiging, sociale overlast en diverse vermogensdelicten minder vaak voor dan in voorgaande jaren.
Inwoners van Veldhuizen A en Ede Zuid ervaren meer dan gemiddeld overlast van de meeste buurtproblemen, maar de overlast is minder groot dan in 2001. Met de renovatie van de Uitvindersbuurt in Ede Zuid in uitvoering en de aanstaande heropbouw van Veldhuizen A verwacht het college van b en w hier de komende jaren veel verbeteringen.

Sociale contacten
De meeste inwoners vinden dat zij voldoende contacten met andere mensen hebben. Eén op de tien inwoners zou wel wat meer contact met anderen willen hebben en slechts een kleine groep geeft aan te weinig contact met andere mensen te hebben. Een kwart van de inwoners van Ede zou wel wat meer contact willen hebben met andere mensen in de buurt.

Voorzieningen
Inwoners zijn goed te spreken over de voorzieningen in Ede. Zij zijn vooral erg tevreden over het ophalen van vuilnis (89 procent), het basisonderwijs (88 procent), de winkels (86 procent), de straatverlichting (81 procent) en de gezondheidszorg (78 procent). Een beperkte groep inwoners is ontevreden over de voorzieningen voor jongeren (32 procent), het onderhoud van de trottoirs (27 procent) en de parkeergelegenheid (27 procent).

Positief over de gemeente
De mening over het functioneren van de gemeente is positiever dan in 2005. Inwoners zijn het meest tevreden over het betrekken van inwoners bij veranderingen in hun buurt, vooral in Veldhuizen A, Kernhem en Centrum/Ede-Oost. Eén op de drie inwoners is het echter oneens met de stelling dat de gemeente veel aandacht heeft voor de problemen in hun buurt. Ook vindt eenderde van de inwoners dat de gemeente niet goed uitlegt wat ze aanpakt en waarom. Positief is wel dat de tevredenheid over de communicatie is toegenomen sinds 2005.

Het volledige onderzoek `Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Maatschappelijke participatie 2007 / uitgave mei 2008 [.pdf-1.244kB] kunt u hier lezen en downloaden.

Bron: persbericht gemeente Ede

Alle wegen leiden naar Rome
Nederlands Spreekwoord