Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Ede onderzoekt beleving risico’s onder bewoners

Hulpverlening Gelderland-Midden gaat onder inwoners van de gemeente Ede de beleving van veiligheidsrisico’s onderzoeken. De gemeente werkt mee aan dit onderzoek. Belangrijk doel is te achterhalen welke informatie bewoners willen hebben over risico’s in hun buurt. Via de website www.ede.nl kunt inwoners van Ede vanaf 1 oktober 2007 meedoen aan de enquête. Ook benadert de gemeente het internet-inwonerspanel met het verzoek de vragenlijst digitaal in te vullen.

Een omgevingsrisico kan van alles zijn. Bijvoorbeeld transport, opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen. Maar ook de kans op overstromingen of bos- en heidebrand.
Niet iedereen vindt deze verschijnselen even bedreigend. Gemeenten, brandweer en provincie willen preciezer weten wat inwoners als risico’s ervaren en welke informatie zij daarover wensen.
Het onderzoek gaat dus niet over sociale veiligheid en criminaliteit, of verkeersveiligheid.

Digitale enquête
In de eerste week van oktober benadert de gemeente het internet-inwonerspanel. Dit is een grote groep mensen uit de gemeente Ede, die enkele keren per jaar meedoet aan een digitaal onderzoek. Dit panel wordt nu gevraagd mee te werken aan het risico-onderzoek.
Om alle inwoners van de gemeente Ede de kans te bieden mee te doen aan de enquête staat vanaf 1 oktober 2007 op de homepage van www.ede.nl een link naar het onderzoek. Op die manier kan iedereen die dat wil de vragenlijst digitaal invullen. De rechtstreekse link is: www.actorion.nl/enquete/gldmiddenrisico/.
Na afronding van het onderzoek informeert de gemeente Ede haar inwoners via diverse publicaties over de bevindingen.

Actief informeren
Het onderzoek doet de gemeente Ede in samenwerking met de regionale brandweer Hulpverlening Gelderland-Midden en andere gemeenten, onder meer de gemeente Wageningen. Na grote incidenten, zoals de vuurwerkramp in Enschede, heeft de overheid gezegd dat rijk, provincies en gemeenten inwoners actiever moeten informeren over risico’s in de omgeving en welke maatregelen burgers zelf kunnen nemen.

Vergeven is alle hoop op een beter verleden opgeven
Onbekend