Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Vragen en opmerkingen Zomaar-avond Witte de Withstraat

Kraatsvijver

Vragen en opmerkingen herinrichting Zeeheldenbuurt door bezoekers zomaar-avond Witte de Withstraat op 14 augustus

 • Meer bomen (schaduw tegen de hitte)

 • Speeltuinen: houtsnippers weg, speeltoestellen vernieuwen.

 • Bomen planten bij speeltuin Zoutmanstraat/Kraatsweg/Witte de Withstraat

 • Vissteiger voorzien van hoger heklwerk I.v.m. veiligheid kinderen

 • Parkeerplaats Veldhuizerschool kan in het weekend misschien gerbuikt worden door visliefhebbers e.e.a. met de school overleggen.

 • Bordje bij de ingang Zoutmanstraat: “Beste vissers, gaarne parkeren in de avonduren en de weekenden bij de schiool op de kraatsweg”. Of: extra parkeerplaatsen aanleggen voor de vissers aan de Proosdij-zijde.

 • Drempels plaatsen Zoutmanstraat en Witte de Withstraat tussen 49-61

 • Flitspalen plaatsen op Proosdijerveldweg i.v.m. geluidsoverlast

 • Vissteiger + bootjes aanlegsteiger voor de huizen van Witte de Withstraat 78

 • Een stuk recreatieplas

 • Geluidswal Proosdijerveldweg

 • Snelheidsbeperking woonerven Witte de Withstrat

 • Planten snoeien en onkruid wieden

 • Klinkers i.p.v. asfalt Van Galenstraat. Meer bloembakken, eventueel als belemmering te hard rijden

 • Bij nieuwe aanplant wel 2-3 jaar water geven door gemeente!

 • Hoe houden we regenwater vast. Voorkomen dat grond verdroogd.

 • Vitale Essen op Kraatsweg behouden. Asfalt vervangen door klinkers op Kraatsweg

 • Slijpkruikweg vanaf Kraatsweg vast éénrichtingsverkeer maken voor het stuk parallel aan N224

 • Aanpassen/verbeteren geluidswal Proosdijerveldweg/Molenstraat

 • Vergroten recreatieve functie Kraatsvijver. Niet alleen visvijver, meer een wijkfunctie: bank, zitje.

 • Verbeteren groen rondom de vijver

 • 4-baans Proosdijerveldweg veranderen in 2-baans (racebaan)

 • Riooloverstort verwijderen/aanleg regenwaterriool met afvoer naar vijver.

 • Vijver uitbaggeren

 • Veel stankoverlast op hoek Kraatsweg - Van Galenstraat!

 • Takenbos en speelbosje op geluidswal Witte de Withstraat terug. Of houten klim-iets á la Kernhem

 • Gedenkplaatje bij vissteiger: “Ter nagedachtenis aan Henk Jonkman die hier altijd aan het vissen was. In 2018 overleden. Altijd dienstbaar voor een ander.”

 • Bomen sparen

 • Verhoging geluidswal Molenstraat/Proosdijerveldweg

 • Meer parkeerplekken

 • Opnieuw bestraten achterpad + onderhoud Witte de Withstraat 91-60

Het hemd is nader dan de rok
Nederlands Spreekwoord