Vragen en opmerkingen Zomaaravond Eigen Gebouw

De zomaar-avond in het Eigen Gebouw werd gehouden op vrijdag 21 augustus van 15.30-17.30u en van 19.00-21.00u. Zowel 'simddags als 'savinds warenb er 10-15 volwassene en 25-30 kinderen.

Vragen en opmerkingen voor het project herinrichting Zeeheldenbuurt waren de volgende:

 • Is het elektranet in de wijk berekend op e-auto’s, warmtepompen e-koken? Wordt het elktranet vervangen?

 • Parkeermogelijkheden Banckertplein

 • Snelheidsvermindering Not. Van Puttenstraat

 • Bij Bomen kappen nieuwe bomen plaatsen

 • Snelheidsvermindering Bettekamp

 • Verwarmd fietspad/trottoir (a la Bovenbuurtweg)

 • Parkeerplekken bij Eigen Gebouw (zijkant/Bettekamp)

 • Telefoonweg éénrichting

 

Nagekomen na de bijeenkomst

 • Grote vraagtekens bij energietransitie: warmtepomp is duur en lawaaiig, warmtenet op basis van biomassa is niet duurzaam. Plannen energeitransitie loslaten of minimaal inde ijskast zetten!
 • Molenstraat tussen telefoonweg en spoorovergang 30km maken. Nu veel lawaai voor en fijnstof voor omwonenden en onveilig oversteken bij Bettekamp.
 • Parkeren Van Zantenstraat, bij gymzaal; Is nut te druk en ze staan aan beide kanten van de weg. Hierdoor is de straat geblokkeerd. Bij regen staan ze zelf voor je oprit. Vooral opde maan- en dinsdagavonden. Oplossing: ook parekren aan de andere kant vd zaal en parkeerverbod aan 1 kant van de straat.
 • Behoud bomen: Afgelopen jaren zijn er in de van Zantenstraat meerdere bomen verdwenen, vooral door strom en en er is niets voor teruggekomen. Wij open dat onze buurt en onze straat groen blijft. Geen bomen weg, extra erbij!
 • Bestrating maakt ons niet uit of er asfalt of klinkers komen wanneer er aan beide kanten maar een stoep aanwezig is.
 • Wij hebben interesse in het opvangen van regenwater en gebruiuk voor de tuin. Wanneer geen hemelwater bij de riolering mag, willken wij een vergoeding zodat we het zelf gaan opvangen.
 • 30km zone of één-richtingsverkeer: Er wordt hard gereden in de van Zantenstraat en de W.J.Bittersdtraat. (tsraat smaller of stoep groter?)
 • Is een parkeervergunning haalbaar voor Van Zantenstraat/Bettekamp/WJ.Bitterstraat? Sinds de parkeervergunningen bij de Not. van Puttenstraat is het hier drukker. Probleem is verschoiven, niet opgelost.