Analyse van opmerkingen van bewoners

Met de start van de meedenkgroepen hadden we verwacht dat het project een goed overzicht en analyse zou komen van de vragen en opmerkingen vanuit de buurt. Dit bleek niet het geval. Wel zijn er verschillende soorten lijsten van vragen en opmerkingen beschikbaar op www.ede.nl/zeeheldenbuurt. Deze waren evenwel niet volledig. Zo zijn de vragen vanuit de zomaar-avonden niet opgenomen en evenmin diverse reacties per email. Om te zorgen dat we in de meedenkgroepen een goed overzicht hebben van wat bewoners hebben aangegeven, hebben we zelf deze analyse gemaakt op basis van de gemeentelijke lijsten, de lijsten van de zomaar-avonden en de emails die we als buurtcomite hebben en ontvangen en aan het project doorgestuurd. Ook is de informatie verkregen in de eerste bijeenkomst van de meedenkgroepen zo goed mogelijk hierin meegenomen. Bij elk onderwerp hebben we een samenvatting gemaakt van de opmerkingen, de reactie van de gemeente, voor zover bekend en de vragen die openstaan voor de meedenkgroepen. We hopen dat op deze manier alle relevante informatie en vragen in het proces kan worden betrokken. Het complete overzicht van alle vragen en opmerkingen is te vinden op www.zeeheldenbuurtede.nl/overzicht/opmerkingen.

Het bijgaande document geeft een analyse van alle vragen met de rectie van de gemeente en belangrijke vragen voor de meedenkgroepen

Reacties, aanvullignen en suggesties zijn van harte welkom, hier via deze website of per email via zeeheldenbuurt@ede-west.nl.

Buurtcomite Zeeheldenbuurt