Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Planning en proces

Wat is afgerond?

 • de inventarisatie van vragen en opmerkingen van bewoners 
 • de meedenkgroepen op buurtniveau (herinrichting, energietransiatie en steenbreek (biodiversiteit)

De verdere planning ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Maart 2021 Informatie per nieuwsbrief
 • Maart - juni 2021 Opstellen en vaststellen startnotitie
 • April 2021 Start onderzoek in diverse straten ter voorbereiding op de werkzaamheden*
 • April - juni 2021 Meer informatie in diverse thema- en inspiratiebijeenkomsten:
  • Steenbreek/info "de levende tuin" maandag 29 maart van 20:00 - 21:00 uur
  • Energietransitie: dinsdag 13 april van 20:00 - 21:00 uur
  • Shared Space: donderdag 22 april van 20:00 - 21:00 uur
  • Deelauto’s als alternatief voor parkeerprobleem: donderdag 20 mei van 20:00 - 21:00 uur
 • Juni 2021 Tweede nieuwsbrief (indien u zich hiervoor aanmeldt)
 • September 2021 Start eerste meedenkgroep op straatniveau (cluster 1)
 • 2022-2023 Uitwerken ontwerpen en aanbesteding, gevolgd door uitvoering in fases

Deze planning kan veranderen, bijv. door coronamaatregelen of besluiten van de gemeenteraad.

Kijk voor de meest recente informatie op https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/herinrichting-zeeheldenbuurt

Natuur en kunst kunnen, omdat het twee verschillende dingen zijn nooit hetzelfde zijn. Door middel van kunst drukken we onze opvatting uit van wat de natuur niet is.
Pablo Picasso