Gebruikerslogin

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Wijkbeheer

Project Herinrichting Zeeheldenbuurt

De buurt op de schop!

Een groot deel van het riool in de Zeeheldenbuurt moet vervangen worden. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er ook andere verbeteringen nodig zijn in de buurt. Medio 2019 is daarom het project Herinrichting Zeeheldenbuurt gestart dat dit onderzoek moet uitvoeren en de gementeraad moet adviseren wat er gedaan moet worden. De gemeenteraad heeft dit project tevens aangemerkt als pilotproject voor participatie. Dit betekent dat het project zal worden uitgevoerd samen met bewoners en andere betrokken organisaties

Meedenkgroep Steenbreek

De eerste bijeenkkomst van de meedenkgroep Steenbreek is geweest op 26 november

Doelen van de meedenkgroep zijn:

 • Meer water en plantvriendelijke tuinen in de buurt
 • Vormen van een netwerk van actieve en betrokken bewoners
 • Meedenken over de in te zetten acties
 • Klankbord als bijsturen nodig is
 • Meedoen bij de uitvoer van de acties

De komende periode wordt gedacht over de vragen:

Meedenkgroep Energietransitie

De meedenkgroep Energietransitie is gestart op 12 November.

De bijeenkomst was vooral gericht op kennismaking. Aan de bijeenkomst deden 11 bewoners mee. Belangrijk is dat de Gemeente een regierol heeft in de energietransitie, maar geen opdrachtgeve is. Bewoners zijn zelf deopdrachtgever. Het doel is om met bewoners een begin te maken met het zoeken naar alternatief voor aardgas. De meedenkgroep levert een Input om te komen tot een nota van uitgangspunten van de Wijk Uitvoerings Plannen (WUP’s).

Zie het verslag in de bijlage

Meedenkgroep rioolvervanging, herinrichting en klimaatadaptatie

Deze meedenkgroep is gestart op 17 November 2020.

De gespreksthema's zijn o.a.:

 • Inrichting 30 km zone / snelheid
 • Parkeren
 • Wateroverlast en Hittestress
 • Bomen en Groen
 • Spelen en Ontmoetingsplekken
 • Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering

Presentarie en verslag vind je in de bijlagen.

De volgende bijeenkomsten zijn op 

Dinsdag 8 december 19.30 – 21.30 uur

Dinsdag 19 januari 19.30 – 21.30 uur

Vragen en opmerkingen over het proces

Opmerkingen van bewoners

Hier gaat het diverse opmerkingen over het proces dat het project doorloopt. Hierbij gaat het met name om

Vragen over energietransitie voor de meedenkgroepen

 • Op welke manier kan isolatie en vermindering van energieverbruik verder worden gestimuleerd
 • Wat zijn realistische alternatieven voor aardgasvrij wonen, voor welke groepen bewoners/ huizen
 • Op welke manier kunnen bewoners samenwerken om tot haalbare (financieel en technisch) oplossingen te komen

Opmerkingen over Energietransitie

Vragen en opmerkingen van bewoners

Uit de opmerkingen over energietransitie (37x) blijkt vooral dat er nog veel uitgezocht moet worden en dat bewoners nog veel informatie nodig hebben om een goede beslissing te kunnen nemen.

Belangrijke vragen zijn:

Vragen over Bomen en groen voor meedenkgroepen

 • Hoe kunnen we in de straten de groenfunctie en diversiteit versterken?
 • Hoe kunnen we bewoners betrekken bij het aanpassen cq herinrichten van pleinen, plantsoenen, groenstroken, de kraatsvijver en de geluidswal voor het versterken van groen en biodiversiteit?
 • Welke soorten groen worden aanbevolen of afgeraden vanuit de gemeente?
 • Wat zijn de gemeentelijk middelen om de groenfunctie en biodiversiteit te versterken. Wat verwacht de gemeente dat bewoners zelf doen?
 • Welke middelen zijn beschikbaar voor bloem- en plantenbakken?

Opmerkingen over Bomen en Groen

Opmerkingen

Veel opmerkingen (75x) zijn gemaakt rond het thema Bomen en Groen. Vrijwel opmerkingen gaan over opmerkingen gaan over het behoud, vervangen en/of uitbreiden van het groen. Hieruit blijkt dat dit onderwerp veel bewoners ter harte gaat. Specifieke opmerkingen gaan over:

Vragen riolering en wateroverlast voor de meedenkgroepen

 • Wat wordt er gedaan aan de stankproblemen van het riool in de omgeving de Ruyterstraat
 • Waar wordt er voor extra wateropvang gezorgd (wadis, wateropslag)
 • Welke rol speelt de Kraatsvijver in het watermanagement
 • Op welke manier kunnen bewoners worden ondersteund bij de regenwaterafkoppeling

Pagina's

Abonneren op Wijkbeheer
Schilderkunst is "alleen een ander woord voor gevoel".
John Constable

Nieuwsbrief ontvangen?