Voorontwerp Zeeheldenbuurt geeft storm van kritiek van bewoners

In de Zeeheldenbuurt moet de riolering vervangen worden. Dat is aanleiding om de inrichting van de buurt aan te pakken. Sinds 2019 wordt hierover gesproken in o.a. meedenksessies voor de hele buurt. De Concordialaan en omgeving is inmiddels aangepakt. Voor de rest van de buurt zouden nog meedenksessies per straat komen, maar de gemeente heeft daarvan afgezien, ondanks een dringend verzoek van de vereniging Zeeheldenbuurt. Er ligt nu een ontwerp waar veel bewoners kritiek op hebben. Er zijn door de ver. Zeeheldenbuurt veel reacties ontvangen en doorgespeeld naar het project. Hier werd in eerste instantie weinig mee gedaan. Volgens de projectleiding lag al "99%" vast. Op een drukbezochte bijeenkomst op 10 juni in het Eigen Gebouw ging het projectteam in gesprek met verontruste bewoners. Resultaat van het gesprek is dat er toch meer ruimte wordt geboden voor de inbreng van bewoners. Bewoners zullen ook feedback krijgen op hun eerder ingediende reacties. Ondersteund door de vereniging Zeeheldenbuurt gaat de initiatiefgroep van bewoners uit diverse straten verder om bewoners te informeren over het ontwerp en om reacties van bewoners te verzamelen. De reacties worden aan het projectteam doorgegeven en bijgehouden op een lijst, inclusief de feedback van het projectteam, zodat te volgen is waar wat mee gedaan wordt. Inmiddels worden ook de gemeenteraadsfracties van diverse partijen benaderd. Alles om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op de uiteindelijke inrichting van de buurt die weer zo'n  50 jaar mee moet gaan. De gemeente heeft verleden ook een omgevingsvergunning voor de Zeeheldenbuurt aangevraagd. Dit is tevens een mogelijkheid voor bewoners om eigen "zienswijzen" in te dienen.

Zie ook bijgaande tekeningen, de toelichting bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de reacties van bewoners.

Vragen en reacties zijn van harte welkom via zeeheldenbuurt@ede-west.nl