Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Vragen over Bomen en groen voor meedenkgroepen

  • Hoe kunnen we in de straten de groenfunctie en diversiteit versterken?
  • Hoe kunnen we bewoners betrekken bij het aanpassen cq herinrichten van pleinen, plantsoenen, groenstroken, de kraatsvijver en de geluidswal voor het versterken van groen en biodiversiteit?
  • Welke soorten groen worden aanbevolen of afgeraden vanuit de gemeente?
  • Wat zijn de gemeentelijk middelen om de groenfunctie en biodiversiteit te versterken. Wat verwacht de gemeente dat bewoners zelf doen?
  • Welke middelen zijn beschikbaar voor bloem- en plantenbakken?
Geluk is voortdurend rustig genieten van kleine dingen
Pam Brown