Suggesties voor Biodiversiteit in de buurt

Boomspiegel

  • Geveltuinen
  • Boomspiegels
  • Diverse beplanting met bomen (voorkomen plagen van bv eikenprocessierups en meer diversiteit voor insecten). Bv verschillende inheemse bomen in 1 straat ipv allemaal dezelfde. Voorkomt ook piekbelasting met bladval enz
  • Plantvakken of bakken langs straten evt door bewoners bij te houden (adoptie??)
  • Aanplanten van meer struikgewas (tactisch zodat geen kansen biedt voor inbrekers en hangjeugd)
  • Gras veranderen in bloemenweides en aangepast maaibeleid (bv op engelse wijze en dus paadjes maaien waardoor interessant wordt om doorheen te wandelen.
  • Grasvelden voorzien van eilanden van begroeiing bv prairiebeplanting (bijen en vlinders!) of juist struikgewas (egels, vogels enz)
  • Denk ook aan beplanten met verwilderingsbollen of stinzenplanten om in voorjaar bijen en insecten te voorzien in nectar en voor het oog natuurlijk ook!
  • Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken!