Opmerkingen over Bomen en Groen

Opmerkingen

Veel opmerkingen (75x) zijn gemaakt rond het thema Bomen en Groen. Vrijwel opmerkingen gaan over opmerkingen gaan over het behoud, vervangen en/of uitbreiden van het groen. Hieruit blijkt dat dit onderwerp veel bewoners ter harte gaat. Specifieke opmerkingen gaan over:

  • keuze van bomen
  • meer verschillende bomen in een straat, voor meer diversiteit, minder ziekte- en plaaggevoeligheid
  • het verbeteren van de geluidswal
  • het groen rond de kraatsvijver
  • de groenstrook langs de spoorlijn
  • het ontrekken van lelijke objecten aan het zicht (KPB schakelkast, VIKA)
  • meer en meer diverse openbaar groen op pleinen en plantsoenen zoals Banckertplein, driehoek Hendrik Stafweg/Ruijsstraat en Slijpkruikgebied bijv. Met onderhoudsvriendelijke prairiegrasbeplanting.

Gemeentelijke reactie.

  • Meer verschillende bomen in de straat is inmiddels gemeentelijk beleid.
  • Een advies over de keuze van bomen zal in de meedenkgroepen per straat kunnen plaatsvinden. Wel is het zo, dat in de meedenkgroepen uit een beperkt aantal soorten kan worden gekozen. Dit wordt besproken in de meedenkgroep op buurtniveau.