Opmerkingen over Energietransitie

Vragen en opmerkingen van bewoners

Uit de opmerkingen over energietransitie (37x) blijkt vooral dat er nog veel uitgezocht moet worden en dat bewoners nog veel informatie nodig hebben om een goede beslissing te kunnen nemen.

Belangrijke vragen zijn:

 • welke tegemoetkoming biedt de gemeente
 • welke ondersteuning biedt de gemeente
 • de vraag in hoeverre een warmtenet wel duurzaam is
 • plaatsing en overlast van biocentrale (stof) voor de buurt
 • vragen in hoeverre een warmtepomp niet een dure, lawaaiige en weinig duurzame oplossing is.
 • vragen over isolatie van (oude) woningen
 • vragen alternatieven zoals waterstof en geothermie
 • in hoeverre het elektriciteitsnet wordt aangepast aan de grotere behoefte aan energie en het gebruik van zonnepanelen.
 • Wordt isoleren met het door NASA ontwikkelde isolatievlies als ruimtebesparend isolatiemateriaal ook meegenomen/aanbevolen.

Reactie gemeente

 • De gemeente vindt dat Ede in 2050 aardgasvrij moet zijn. Ook groen gas en misschien waterstof zijn mogelijkheden. Dus niet per se gasvrij, wel aardgasvrij. Het doel van aardgasvrij is om de uitstoot van CO2 te verminderen.
 • Vaak is het toch goed mogelijk de "schil" van een woning te isoleren. Dit scheelt energiekosten maar is vooral veel comfortabeler. We gaan verschillende woningen in deze buurten onderzoeken op de mogelijkheden en de kosten daarvan zodat we een representatief beeld kunnen schetsen.
 • Energiebesparing is de belangrijkste en eerste stap (zie ook presentatie), dit zal stap 1 zijn die we onderzoeken.
 • Er zijn meer alternatieven, bijvoorbeeld elektrisch (wamtepomp) of groen gas. Elk alternatief betekent iets anders voor de totale kosten en de verdeling ervan. Bij aansluiten op een warmtenet zijn er eenmalige aansluitkosten. Daarnaast betaalt de deelnemer een maandelijkse bijdrage voor de investeringen in de leidingen in de openbare ruimte. Het ligt voor de hand een alternatief te kiezen met in totaal de laagste kosten en dan te kijken hoe deze verdeeld kunnen worden.
 • De verdeling van de kosten en een eventuele tegemoetkoming (subsidie) is nog niet bekend, het uitgangspunt is dat de kosten en baten eerlijk verdeeld worden.
 • Biomassa is een overgangsbrandstof. Ook warmtebedrijf Ede is bezig met de inzet van duurzamere bronnen zoals restwarmte en onderzoek naar aardwarmte, zodat het warmtenet steeds duurzamer wordt.
 • Waterstof is een techniek die nog niet geschikt is voor de markt. Het kan een rol spelen maar waarschijnlijk pas na 2030. Ons project moet eerder klaar zijn. We kijken dus in eerste instantie naar alternatieven die nu geschikt zijn.
 • Het zou handig zijn als bewoners samen met een aantal buurtgenoten advies vragen, zeker als het min of meer dezelfde woningen zijn. Een gratis onafhankelijk persoonlijk energieadvies (energiescan) kunt u hier aanvragen: https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/duurzaamheid