Energietransitie: wie gaat dat betalen?

Afgelopen twee jaar zijn er vanuit de gemeente bijeenkomsten georganiseerd over energietransitie in de Zeeheldenbuurt. Aanleiding om dit in juist in onze wijk te doen is de herinrichting van de Zeeheldenbuurt. Tijdens de bijeenkomsten en meedenk-sessies in 2020 is er veel informatie gedeeld en zijn voor een aantal type woningen in de wijk rekensommen gemaakt wat energietransitie voor deze woningen betekent. Zoals verwacht gaat dat geld kosten. De uitgevoerde berekeningen laten zien dat omschakeling naar andere energiebronnen voor verwarming van woningen soms kosten neutraal kan bijvoorbeeld bij het overschakelen van een appartementencomplex op warmtenet maar meestal extra geld kost.

Tijdens de meedenk-sessies is duidelijk geworden dat bewoners soms wel bereid zijn om over te schakelen op andere warmtebronnen dan gas, bv als de ketel wordt vervangen of om energiebesparende maatregelen te nemen zoals aanschaffen van zonnepanelen en het isoleren van de woning. Bij de keuze om dit te doen speelt geld altijd een grote rol: als het extra geld kost neemt de bereidheid al snel af om maatregelen te nemen. “Wie gaat dat betalen?” is dan ook de belangrijkste vraag die door de bewoners in de meedenk-sessies is gesteld. Bewoners bepalen zelf of ze maatregelen willen nemen en welke. Om iets aan energietransitie in onze wijk te kunnen doen zal deze vraag door de gemeente beantwoord moeten worden.

De uitkomsten van de meedenk-sessies in 2020 zijn opgenomen in het rapport Nota van Uitgangspunten van maart 2021, die is te vinden is op de website www.zeeheldenbuurtede.nl. Kijk bij herinrichting/energietransitie. Hier kunt u ook het Technisch rapport vinden dat is opgesteld door DWA.

Doe je niet mee met energietransitie? Dat kan, dit bepaal je als woningeigenaar zelf.

Wil je wel meedoen? Blijf je dan informeren over de mogelijkheden, hieronder de laatste stand van zaken.

Subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken?

De Zeeheldenbuurt is aangemeld voor de derde ronde van de proeftuin Aardgasvrije Wijken. Dit is een subsidieregeling die aangevraagd kan worden voor het verduurzamen van woningen. Als Ede wordt gekozen als proeftuingemeente komt het in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken. In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekend gemaakt of de subsidie wordt toegekend en of we u als bewoner van de Zeeheldenbuurt versneld kunnen helpen met het aardgasvrij maken van uw woning.

Meer informatie is te vinden op de website www.aardgasvrijewijken.nl onder het kopje “proeftuinen derde ronde”. Het Rijk heeft nu al subsidie voor warmtepompen, kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-subsidie-voor-een-warmtepomp

Gratis energiescan

Gemeente Ede biedt daarvoor aan om een gratis energiescan uit te voeren. De energiescan is een onderzoek aan huis. Een onafhankelijke adviseur maakt een afspraak om bij u langs te komen, dit natuurlijk volgens de Corona-maatregelen die op dat moment gelden. De adviseur bekijkt uw woning van onder tot boven. Hij onderzoekt wat u kunt doen om uw woning duurzamer te maken en energie te besparen. De scan duurt ongeveer een uur.

Kijk op:

https://www.ede-natuurlijk.nl/nieuws/vraag-een-gratis-energiescan-aan