Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Suggesties voor klimaatadaptatie in de buurt

  • Minder wegvloeien van water in riool door afkoppelen

  • Meer vloeistof open bestrating (natuurlijke infiltratie) wegen van klinkers en in tuinen kleine tegels of klinkers/grind/grasof snipper paden.

  • Meer groen is meer afkoeling

  • Meer (onder)begroeiing is minder verdamping

  • Mulchen met bv maaisel, snippers enz

  • Bewoners stimuleren tuinen te vergroenen

  • Afkoppelen HWA (hemelwaterafvoer) van huizen en andere gebouwen. Water komt ten goede aan grond en er hoeft minder gesproeid te worden, minder overbelasting rioolwaterzuivering bij regenval

  • Opvang regenwater in regentonnen of WADI

(met dank aan Mireille Klinkenberg).

Altijd wanneer ik moet kiezen tussen twee kwaden, kies ik voor het kwaad dat ik nog niet eerder heb geprobeerd.
Mae West