Suggesties voor klimaatadaptatie in de buurt

  • Minder wegvloeien van water in riool door afkoppelen

  • Meer vloeistof open bestrating (natuurlijke infiltratie) wegen van klinkers en in tuinen kleine tegels of klinkers/grind/grasof snipper paden.

  • Meer groen is meer afkoeling

  • Meer (onder)begroeiing is minder verdamping

  • Mulchen met bv maaisel, snippers enz

  • Bewoners stimuleren tuinen te vergroenen

  • Afkoppelen HWA (hemelwaterafvoer) van huizen en andere gebouwen. Water komt ten goede aan grond en er hoeft minder gesproeid te worden, minder overbelasting rioolwaterzuivering bij regenval

  • Opvang regenwater in regentonnen of WADI

(met dank aan Mireille Klinkenberg).