Opmerkingen riolering en wateroverlast

2.1 Opmerkingen

Veel opmerkingen worden gemaakt over de riolering(28 opmerkingen) en wateroverlast (27 opmerkingen). Hierbij gaat het o.a. om

 • aanpassing van huisaansluitingen op het riool
 • stankproblemen de Ruyterstraat,Wilterdinkstraat, Trompstraat, Slijpkruikweg, hoek Kraatsweg/van Galenstraat, Telefoonweg en Kraatsvijver.
 • wateroverlast bij Witte de Withstraat, Kraatsweg, Wilterdinkstraat, Graaf Benticklaan, Slijpkruikweg
 • wadis (van Gentstraat en Tasmanstraat)
 • subsidiemogelijkheden van zelf regenwater opvangen/afkoppelen

2.2 Reactie gemeente

 • Daar waar de riolering wordt vervangen, worden ook de huisaansluitingen vervangen. Wanneer meerdere huishoudens via een gezamenlijke huisaansluiting lozen, wordt eigenaren aangeboden de huisaansluiting - indien mogelijk - te ontvlechten. Aanpassingen die als gevolg hiervan aan de eigen riolering plaats moeten vinden, zijn voor rekening van de eigenaar zelf. Ook moet de afvoer van alle ontvlochten aansluitingen gewaarborgd bijven.
 • Bij nadere inspectie van het riool is besloten dat het riool aan de Telefoonweg wel vernieuwd wordt
 • Bij rioolvervanging worden nieuwe kolken met stankschermen geplaatst. Stankoverlast na lange periode van droogte is nooit helemaal uit te sluiten.
 • Bij rioolvervanging wordt de afstroming naar kolken op zo'n manier ontworpen dat er in principe geen water op straat blijft staan. Daarbij wordt ook gelet op het aantal kolken dat nodig is. Bij sommige regenhoeveelheden staan we overigens toe dat water wel tijdelijk op straat staat. Het afkoppelen van regenwater draagt bij aan het verminderen van wateroverlast, ook op andere plekken.
 • Bij de nieuwbouw in de Ruijsstraat wordt het riool niet vervangen. We gaan wel bekijken op welke manier het openbare gebied afgekoppeld kan worden.
 • De plaatsen waar in de afgelopen jaren wateroverlast is geweest zijn bekend bij de gemeente en op een kaart ingetekekend. Bij de inrichting zal hier rekening mee worden gehouden