Gemeenteraad reageert niet op brief met ervaringen Buurtcomité.

De gemeenteraad heeft in het geheel niet gereageerd op de brief van het Buurtcomité met de ervaringen van de afgelopen jaren die in juni 2015 al was verstuurd. Na twee herinneringen kwam de griffie van de raad met de mededeling dat “de raad kennis heeft genomen van de brief/evaluatie. Maar geen behoefte voelt hierop te reageren.” Wel blijkt er een gesprek tussen de wijkregisseur en de CDA fractie over de brief geweest te zijn. De griffie en ook de wijkregisseur betreuren evenwel dat de raad niet veel eerder tot enige reactie is gekomen.

In de brief geeft het buurtcomité de volgende knelpunten aan:

  • het gebrek aan duidelijkheid over de positie van de buurtcomités die toch door de gemeente zelf zijn gestimuleerd en het vaak niet direct betrekken bij projecten en plannen.

  • het korten van het buurtbudget met 37%

  • Het moeizaam nakomen van afspraken met bewoners.

  • Het zwalkende beleid van de gemeente rond buurtbeheer.

  • De weinig positieve ervaringen met het digitale loket.

  • Bij wensen van bewoners wordt teveel gekeken naar algemene regels en te weinig naar de specifieke situatie wat leidt tot frustratie (“er kan niets').

  • Problemen zoals de trottoirs van de Bettekamp en de oversteken van de Molenstraat worden erkend, maar er wordt niets aangedaan en ook niet in een planning opgenomen.

  • De onduidelijkheid over de begrippen wijk en buurt, mede waardoor bewoners vaak niet weten tot welke wijk of buurt zij behoren.

Uit het uitblijven van de reactie van de gemeenteraad blijkt dat er nog heel wat mag gebeuren voor wat betreft het serieus nemen van bewoners en bewonersorganisaties.

Bijgaand de tekst van de brief.