WMO Pilot Ede-West

In de afgelopen paar jaar is er veel veranderd in de jeugdzorg, begeleiding en ondersteuning (Wmo) en in de huishoudelijke hulp. De gemeente heeft er op deze onderdelen veel taken bijgekregen. De gemeente Ede wil dat voor inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning zo goed en dichtbij mogelijk in de eigen omgeving beschikbaar is. Het liefst dus in de eigen wijk. Denk aan een ontmoetingsplek in uw wijk waar u snel en makkelijk met uw vragen over zorg en ondersteuning, opvoeden, werk en inkomen terecht kunt. En dat u eenvoudig contact krijgt met zorgprofessionals die naar u luisteren en u op weg helpen. Allemaal zaken die we voor onze inwoners willen realiseren. Maar daar hebben we de inwoners van de wijk wel bij nodig.

Pilot Ede-West

In september start een groot aantal organisaties een pilot in Ede-West. Een pilot is een soort proefproject, waarbij we nieuwe dingen opstarten en uitproberen. We gaan met inwoners en professionals op zoek naar een werkwijze en ondersteuning die goed passen bij de bewoners van  de wijk Ede-West. Wij hopen dat inwoners hierin een actieve rol willen nemen. Van professionals verwachten wij dat ze meer tijd aan de inwoners gaan besteden en minder aan bijvoorbeeld administratie. Dat zij zich inzetten, zodat Ede-West een wijk wordt waar organisaties in de wijk intensiever samenwerken met elkaar, met professionals zoals huisartsen, met het onderwijs én met actieve inwoners.

Wat doet het inwonerspanel?

Ideeën die we hebben, willen we aan u voorleggen. Ook horen we  graag welke ideeën u zelf heeft.  We willen initiatieven stimuleren van inwoners uit de wijk die zorgen dat mensen meedoen. Daarvoor gaan we ondermeer het inwonerspanel inzetten. We willen graag dat het een panel wordt met inwoners met verschillende achtergronden én afkomstig uit de zes buurten in Ede-West.

Wilt u meedoen?

We betrekken inwoners op verschillende manieren. Zo richten we een inwonerspanel op. We zijn op zoek naar mensen die in eerste instantie enthousiast zijn om ook iets te veranderen op verschillende leefgebieden in hun wijk. Die interesse hebben in onderwerpen als zorg, werk en jeugdhulp. Ervaring op deze terreinen is prima, maar zeker niet nodig. Deze mensen kennen de wijk en weten wat er speelt. Als u interesse heeft om mee te doen kunt u zich aanmeldnen via mertha.guldemond@ede.nl.