Spoorzone

<p>Dit hierboven is een deel van het plan dat aangeboden gaat worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Daarna gaat dit plan uitgevoerd worden en de verwachting is dat er in 2014 begonnen wordt met de voorbereidingen (gasbuis verleggen) en dat 2016 de grote werken verricht zullen gaan worden.</p>
<p>Donderdagavond 1 maart werd er in de Reehorst een informatieavond gehouden over de spoorzone hier in Ede. Natuurlijk was uw Klaphek vertegenwoordiger er ook. De ideeën van de bewoners zijn al lang geleden aangedragen bij de organisatie. Er is inmiddels uit de diverse varianten een eind idee ontwikkeld en dat wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad instemt wordt het dit plan. Als u wilt weten hoe het plan er uit ziet kunt u het 160 pagina's grote plan inzien via de website van <a title="Keuzenota" href="http://www.veluwsepoort.nu/veluwse-poort/nieuws/artikel/artikel/keuzeno…" target="_blank">De Veluwse Poort</a>. Om het plan in te zien kiest u voor 'Keuzenota'.</p>
<p>Langs het spoor ter hoogte van de Noorder Parallelweg komt er een geluidsdempend cassettescherm van een meter hoog, alleen aan de noordzijde van het spoor. Uit betrouwbare bron is vernomen dat ProRail van plan is enkele (grotere) bomen te kappen die nu deel uitmaken van de groenstrook tussen het spoor en de Noorder Parallelweg. Heeft u al een aanvraag kapvergunning in de krant gelezen?</p>
<p>Als u het met de huidige plannen oneens bent of u meent schade te gaan ondervinden van het gebeuren, dan moet u haast maken want er zijn nog twee spreekuren waar u gehoord kan worden. De spreekuren staan gepland op woensdagavond 7 maart van 18.00 tot 20.00 uur en op dinsdagmiddag 13 maart van 12.30-15.30. Wij vragen u voor deze spreekuren van te voren aan te melden via <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:spoorzone@ede.nl">spoorzone@ede.nl</a>.</p>
<p>Er komen twee tunnels tussen de Kerkweg en de Hakselseweg. Een fietstunnel van de Margrietlaan (Beatrixpark) naar de Zanderijweg en een tweezijdige autoweg (30 km) van de Hakselseweg naar de Frankeneng. Deze weg zal geen aansluiting hebben aan de Verlengde Blokkenweg.</p>

Groups audience