Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Plan voor verbetering Buitenruimte "Ons Honk"

Aan:

Begonialaan 49 t/m 69, Primulalaan 39 t/m 65

Bloemenbuurt bewonersgroep Integraal Wijkbeheer (Jos Berntsen)

Bestuur van Sportieve Recreatie Bloemenbuurt "Ons Honk" (Hans van Veldhuizen)

 

Ede, 10 oktober 2008.

Onderwerp: veranderingen kleine en grote trapveld naast Ons Honk.

Beste bewoners en jongeren van de Bloemenbuurt.

Op dinsdag 9 september hebben we met enkele jongeren en bewoners een plan gemaakt voor de veranderingen in de buitenruimte nabij buurthuis "Ons Honk"

Op 10 september werd er door andere bewoners een tegenvoorstel gedaan. De locatie van de ontmoetingsplek en fietsenstalling wordt op een andere locatie voorgesteld, zie tekening. In de huidige situatie is het voor veel woningen een erg onrustige situatie vanwege de korte afstand tussen de woningen en het trapveld. In het voorstel zie je dat er een plaats wordt ingericht die beter geschikt is voor het plaatsen van fietsen en elkaar ontmoeten.

Er is voor dit plan voldoende draagvlak bij bewoners en de jongeren.

De kosten van het totale plan zijn € 140.000,00. Het geld is bijna geheel binnen en de uitvoering van het werk wordt momenteel gepland. We verwachten dat een en ander voor 31 maart 2009 opgeleverd kan worden. Met dank aan de bewoners van de Vogelbuurt die hun IWB budget van € 22.000,00 beschikbaar hebben gesteld voor dit grote project. En met dank aan de subsidieverleners Woonstede en Idee in uitvoering.

Hekwerken

€ 60.000,00

 

Wijkbudget

45.000,00

Metakoveld

€ 53.000,00

 

IWB bloemnbuurt

13.000,00

Straatwerk

€ 7.000,00

 

Idee in U

15.000,00

groenwerk

€ 0,00

 

Woonstede

15.000,00

speeltoestellen

€ 10.000,00

 

BOR

30.000,00

bankjes

€ 0,00

 

IWB vogelbuurt

22.000,00

onvoorzien

€ 10.000,00

 

 

140.000,00

totaal

140.000,00

 

 

 

 

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

 

Met vriendelijke groet,

 

Jos Berntsen Paul Zoeteman

Opbouwwerker Welstede Wijkbeheerder Ede Centraal

Bereikbaar: tel 06 48505071 Bereikbaar: tel 06 53905431

e-mail: jberntsen@welstede.nl e-mail: paul.zoeteman@ede.nl

 

 

 

www.Ede-West.nl

Ontdek en ontmoet je buurt

 

Men ziet grote dingen vanuit het dal, slechts kleine dingen vanaf de top.
G.K. Chesterton

Agenda

07/10/2022 - 10:00 Koffieochtend met oude muziek
26/10/2022 - 14:30 Rondleidingen landgoed Kernhem
28/12/2022 - 14:30 Rondleidingen landgoed Kernhem