Rol Buurtcomite/ Vereniging Zeeheldenbuurt

Het Buurtcomité Zeeheldenbuurt bestaat uit de actieve kern van leden van de Ver. Zeeheldenbuurt. De vereniging beoogt de leefbaarheid van de buurt te bevorderen. Het gaat daarbij om alle bewoners, niet alleen de leden. Als buurtcomite proberen we er daarom voor te zorgen dat de belangen, vragen en zorgen van alle bewoners zo goed mogelijk worden verwoord naar en afgewogen worden door verantwoordelijke instanties. Dat staat in principe los van onze persoonlijke opvattingen over wat we als bewoners wenselijk vinden. Als buurtcomité zullen we in het project herinrichting Zeeheldenbuurt geen standpunt innemen over wat er daadwerkelijk moet gebeuren, maar we willen wel een bijdrage leveren in het goed verlopen van het communicatieproces.

Met het project is daarom afgesproken dat we zoveel mogelijk in samenwerking, maar ook behoud van de eigen verantwoordelijkheid het communicatieproces met bewoners proberen vorm te geven. In dat kader hebben we inmiddels diverse gesprekken met het projectteam gehad.

De informatie op deze websirte over het project en de komende “zomaar-avonden” staan dan ook in dat kader. Als buurtcomité horen we graag van jullie als mede-bewoners welke vragen, zorgen, ideeën en suggesties jullie hebben om daarmee ook een goede gesprekspartner te kunnen zijn van de gemeente in het vormgeven van het proces.

Op deze website proberen we zo goed mogelijk aan te geven welke vraagstukken en opgaven er liggen, zowel gezamenlijk als buurt en als voor bewoners individueel. We hopen dat jullie hierdoor een beter begrip krijgen van het belang van het project, zodat we met jullie actieve deelname uiteindelijk onze buurt beter, mooier, veiliger en duurzamer kunnen maken.