Meedenkgroep rioolvervanging, herinrichting en klimaatadaptatie

Deze meedenkgroep is gestart op 17 November 2020.

De gespreksthema's zijn o.a.:

  • Inrichting 30 km zone / snelheid
  • Parkeren
  • Wateroverlast en Hittestress
  • Bomen en Groen
  • Spelen en Ontmoetingsplekken
  • Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering

Presentarie en verslag van de bijeenkomsten van 17 november, 8 december en 26 januari vind je in de bijlagen.

De op de bijeenkomst gepresenteerde kaarten vind je ook hier.