Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Bijeenkomst verkeerssituatie Telefoonweg

De gemeente Ede ontvangt de laatste tijd regelmatig klachten over de verkeerssituatie op de Telefoonweg tussen de Molenstraat en de Amsterdamseweg. De klachten houden voornamelijk in dat de verkeersveiligheid nadelig wordt beïnvloed door geparkeerde auto's op de Telefoonweg in combinatie met tweerichtingen verkeer.

Begin december hebben alle bewoners van dit deel van de Telefoonweg een brief ontvangen waarin wij het gemeentelijke voornemen kenbaar maakten om, vooruitlopend op een parkeervergunningen regime, een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de Telefoonweg (optie A).

Men kon hierop, schriftelijk of telefonisch reageren.

We hebben veel reacties, binnen gekregen waarvan het overgrote deel positief. Maar er kwamen ook verschillende reacties binnen met een alternatieve optie namelijk het (weer) instellen van éénrichtingsverkeer (richting rotonde) met maar aan één zijde een parkeerverbod (optie B).

Omdat beide opties voordelen, maar ook nadelen hebben, niet alleen voor de Telefoonweg zelf maar ook voor de omgeving, willen we dit toch breder bekijken en bespreken.

In overleg met het buurtcomité Zeeheldenbuurt, die in het kader van het Project Integraal Wijkbeheer Ede-West is samengesteld, is afgesproken dat bewoners van de wijk, dus niet alleen van de Telefoonweg, in de gelegenheid worden gesteld om mee te discussiëren over de te treffen maatregel(en) op de Telefoonweg.

De discussiebijeenkomst staat gepland voor woensdag 14 februari op 19.00 uur tot 20.30 uur.

Als u hieraan deel wilt nemen kunt u zich tot en met 8 februari aanmelden bij Monique Rohde van de gemeente. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag op toestel (0318) 680146 of per mail Monique.Rohde@ede.nl . Het aantal beschikbare plaatsen is 16, dus wees er snel bij. Er zal wel gekeken worden naar een enigszins evenredige verdeling over de wijk en ook bewoners van de Telefoonweg zelf worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich in de discussie te mengen.

Over de locatie waar de bijeenkomst plaats gaat vinden wordt u, na aanmelding, nader geïnformeerd.

Het zoeken houdt je weg van het vinden
Hans Laurentius