Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Nav nieuwsbrief: over het schapenweitje met opstallen aan de W.J. Bitterstraat

Met genoegen heb ik als nieuwe bewoner 'Nieuws uit de Zeeheldenbuurt' gelezen. Daaruit spreekt een nauwe betrokkenheid bij de eigen wijk. Als nieuwe bewoner van deze wijk spreekt het oude karakter van deze wijk mij bijzonder aan. Ook een stuk geschiedenis van Ede valt uit deze wijk af te lezen.

Om het oude boerendorp-in combinatie met een jaren 50-wijk -karakter van deze wijk voor de toekomst en voor het nageslacht te bewaren vroeg ik me af of het een goed idee is om, in het geval het schapenweitje met opstallen aan de W.J. Bitterstraat (met ingang aan de Concordialaan/Amsterdamseweg) ooit in de toekomst te koop komt, dit een gemeentelijke bestemming te geven als terrein voor een kinderboerderij/annex kinderspeelplaats/kindertuinen. Er zijn meerdere inrichtingsmogelijkheden om het karakter van het oude Ede voor dit terrein te waarborgen. Ik zie nu veel ouders met jonge kinderen met genoegen stil staan bij de schapen op dit weitje.

Omdat Ede van oorsprong een boerendorp is en langzamerhand elk plekje groen in Ede wordt volgebouwd, lijkt het behoud van deze groene oase op loopafstand van het centrum voor zowel Ede als voor deze wijk een publiek belang.

  1. Dicht bij het centrum behoud van een oorspronkelijk en groen stukje Ede.
  2. Bestemming kinderboerderij sluit aan bij het karakter van dit weitje.
  3. Verhoogt de aantrekkelijkheid van de Zeeheldenbuurt voor jonge ouders met kinderen
  4. Een kinderboerderij kan de afstand overbruggen tussen het kind en onze technocratische samenleving, waar alle eten gewoon uit de winkel komt en er geen begrip meer is voor groen en dieren.
  5. Rondom een kinderboerderij kan er vanuit de wijk en in samenwerking met scholen uit de buurt allerlei vrijwilligerswerk georganiseerd worden. Dit verhoogt eveneens de aantrekkelijkheid van- en saamhorigheid binnen een buurt.
  6. Voor de toekomst mogelijk een ideale plek om speel- en recreatieve mogelijkheden binnen de Zeeheldenbuurt op een gunstige locatie in de buurt van Buitenzorg en de Concordialaan te realiseren.

Deze ideeën kwamen naar boven borrelen bij een dag zonnig weer en het lezen van "Nieuws uit de Zeeheldenbuurt' in combinatie met de Edese Post.

Als nieuwe bewoner ben ik grotendeels onwetend van eerdere bestemmingen of plannen binnen de buurt. Het is prettig te lezen dat er actieve bewoners zijn, die nauwlettend erop toezien dat 'hun' wijk fijn en leefbaar blijft.

U veel genoegen toewensend bij uw werk,

met vriendelijke groet,
Ria Havinga-Brand

Ik ben onredelijk genoeg om van anderen te verlangen dat ze me nemen zoals ik ben, maar waarom heb ik daar dan zelf zo'n moeite mee.
Jenni Vandeberg