Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Buurcomite Zeeheldenbuurt: prioriteit bij speelgelegenheid voor kinderen.

Op de vergadering van maandagavond 11 december zijn in het buurtcomite Zeeheldenbuurt de resultaten besproken van de enquete die tijdens de tweedekamer verkiezingen gehouden is onder de bewoners. Een zeer duidelijke prioriteit om op korte termijn mee aan de slag te gaan zijn de speelvoorzieningen voor kinderen en dan met name aan de oostkant van de buurt in de omgeving van de Concordialaan, Amsterdamseweg en Buitenzorglaan. Het buurtcomite wil samen met de ouders in dat deel van de buurt bespreken wat er precies zou moeten gebeuren en welke plek daar het meest geschikt voor is. Hiervoor zal begin volgend jaar een bijeenkomst worden belegd (eind januari-begin februari). Tijd en plaats zal worden aangekondigd in de nieuwsbrief die medio januari uitkomt.

Een andere belangrijke prioriteiten zijn de verkeerssituatie in de buurt (te hard rijden en parkeren) en het onderhoud vande trottoirs). Hierover wil het buurtcomite overleg met de ambtenaren van de afdeling verkeer om te zien wat er op korte termijn en langere termijn mogelijk is.

Het buurtcomite komt eind januari opnieuw bij elkaar om verder te praten over hoe de verschillende knelpunten waaronder het groenonderhoud en de overlast aangepakt kunnen worden. 

Het complete rapport met resultaten en conclusies zal in januari worden aangeboden aan de wethouder 't Hoog. Een samenvatting zal worden opgenomen in de nieuwsbrief voor de Zeeheldenbuurt.

 

 

 

 

Alles geloven is te veel, niets geloven is te weinig.
Duits Spreekwoord