Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

De Nizo stinkt weer eens

Wandelaars op de Doolhoflaan konden afgelopen week nadrukkelijk ruiken dat de NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek) aan zeer praktisch onderzoek doet. Er hing een zeer penetrante stank die overduidelijk van de NIZO afkomstig was.

Na klachten van wandelaars werd de geur en de waarschijnlijke relatie met de NIZO ook geconstateerd door milieuinspecteur van Leeuwen van de gemeente Ede. Volgens van Leeuwen doet de NIZO o.a. onderzoek naar smaak- en geurstoffen (!). "Bij het gebruik van proceswater en de afvoer hiervan naar de riolering, vindt continu bemonstering plaats. Bij de processen die plaats vinden kan ook geur naar de lucht vrijkomen. Dit is inherent aan deze processen. Het beleid hierin is dat woningen en woongebieden via de milieuvergunning beschermd worden tegen eventuele geuroverlast van bedrijven. Wat overigens niet inhoud dat er nooit geur waarneembaar is in deze gebieden." In de milieuvergunningen wordt gewerkt met met een zogenaamde "percentiel waarde", wat betekent dat in een bepaald percentage van de tijd geur waarneembaar mag zijn. Het gebied ten noorden van Nizo is daarbij geen woongebied en wordt dus in principe niet beschermd. Wat dan ook weer niet inhoudt dat een bedrijf zomaar van alles mag doen. Van Leeuwen: "Ik heb contact gehad met Nizo, deze gaven aan al enige tijd bezig te zijn met het drogen van een soja extract. De geur overlast die u waarneemt kan hiervan afkomstig zijn. In de geur die ik tot nu toe waarnam zie ik geen aanleiding om hier tegen op te treden. Ik zal echter eind week 51 nog een controle uitvoeren om te kijken of deze specifieke geur nog waarneembaar is."
Tegen dit weekeinde was de penetrante stank gelukkig vrijwel verdwenen. Het is niet te hopen dat de NIZO veel vaker van dit soort overlast veroorzakende onderzoeken doet. Wat meer informatie van de kant van de NIZO over wat er gedaan wordt en welke overlast je mag verwachten is overigens ook geen overbodige luxe.

Vergeven is alle hoop op een beter verleden opgeven
Onbekend