Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Buurtcomite Zeeheldenbuurt: Stem voor de Buurt

Onder het motto "Stem voor de Buurt" houdt het buurtcomité van de Zeeheldenbuurt tijdens de verkiezingen van a.s. woensdag 22 november een meningspeiling over de leefbaarheid van de buurt. De meningspeiling vindt plaats bij de stembureaus. De Zeeheldenbuurt is volgens het buurtcomite een prettige buurt om in te wonen, ruim opgezet, met veel groen en variatie in de huizen. Maar ook in een prettige buurt is wel het een en ander te verbeteren. In het kader van het project Integraal Wijkbeheer zijn daarvoor door de gemeente middelen beschikbaar gesteld. Het buurtcomité wil daarom ook van de bewoners van de Zeeheldenbuurt weten welke knelpunten zij zien en welke prioriteiten er gesteld moeten worden. De korte vragenlijst van betreft:

  • de verkeersveiligheid in de buurt;
  • het onderhoud in de buurt zoals groen, bomen, troittoirs en straten;
  • de voorzieningen om te spelen en te ontmoeten;
  • de eventuele overlast van bijvoorbeeld parkeren, speelvoorzieningen, onderhoud, hard rijden;
  • Op het formulier krijgen bewoners de gelegenheid om concrete knelpunten te benoemen en suggesties te doen.

De resultaten van de enquete zullen door het Buurtcomite worden gebruikt om concrete knelpunten aan te pakken, nieuwe plannen te maken en prioriteiten te stellen.

Zie ook de bijgaande lijst met plannen en suggesties, zoals die recent binnen het buurtcomité is besproken.

 

 

Olie op het vuur gooien
Nederlands Spreekwoord