Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Eerste Ledenvergadering VogelBuurtVereniging (VBV)

Sinds mei 2006 is de VBV opgericht met de doelstelling om de leefbaarheid van de Vogelbuurt te vergroten. Daarbij wordt gedacht aan:

 • Verbeteren infrastructuur (veranderingen, verkeersvoorzieningen, openbaar groen)
 • Verbetering voorzieningenniveau (scholen, opvang, buurtcentrum, wijkcentrum)
 • Verbetering sociale omgeving (contact, sport en spel, minder overlast)

Ledenvergadering Vogelbuurt Vereniging: 5 september 2006
Ledenvergadering Vogelbuurt Vereniging:
5 september 2006

Op 5 september 2006 is de eerste algemene ledenvergadering gehouden in ons buurtcentrum ‘de Kolk' Van de huidige 80 leden waren 35 leden aanwezig. Ook de heer Paul Zoeteman als Wijkbeheerder was aanwezig. Allereerst werd aan de leden informatie verstrekt over de huidige samenstelling van het bestuur, te weten: Cees Teeuw (voorzitter), Stef van der Klok (secretaris) en Margreet van den Berg (penningmeester). Daarna werd de doelstelling van de vereniging toegelicht (zie hierboven). Vervolgens werden verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt toegelicht. Daarbij kwamen aan de orde:

 • Sanering en herontwikkeling gasfabrieksterrein
  • de gemeente heeft met een projectontwikkelaar een plan opgesteld voor de bouw van 32 woningen en 20 appartementen
  • het bestuur heeft een pleidooi gevoerd voor minder woningen ten gunste van meer groen en speelvoorzieningen; dit is door de gemeente afgewezen.
  • reacties van leden uit de zaal pleitten voor meer groen en recreatieve voorzieningen voor jong en oud
 • Project School&Partners ook wel Brede School genoemd
  (= gebied tussen Nachtegaallaan en Kolkakkerweg)
  • de gemeente is gestart met een projectgroep voor ontwikkeling van dit terrein en het buurthuis en de scholen die hier aanwezig zijn.
  • het bestuur heeft de gemeente een brief gestuurd en haar rol opgeëist als betrokken bewonersvereniging. Daar moet nog antwoord op komen.
 • Projecten Ericahorst en fabrieksterreinen aan de Veenderweg
  • het bestuur heeft hier alleen iets van vernomen uit de krant. Ook hier wil het bestuur als gesprekspartner deelnemen.

Ledenvergadering Vogelbuurt Vereniging: 5 september 2006
Ledenvergadering Vogelbuurt Vereniging:
5 september 2006

Verder werden door de vergadering 2 leden aan het bestuur toegevoegd: Gerard Draaijer en Maarten Hooimeijer. Tot slot volgde een rondvraag waarin een tiental praktische opmerkingen en vragen werden gesteld.

Er is een meer uitgebreid verslag beschikbaar en via e-mail aan te vragen bij: woontrevree@woontevree.nl

Dit is ook het adres voor verdere inlichtingen over de VogelBuurtVereniging (VBV).

Wie zichzelf kent, klaagt niet over anderen.
Chinees Spreekwoord