Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Projectenbank dagbesteding dak-en thuislozen

De gemeente Ede gaat een projectenbank aanleggen met dagbestedingactiviteiten voor bewoners van het sociaal pension, begeleid wonen projecten en meer zelfstandige woonvormen voor de doelgroep van de sociale opvang.
Het Leger des Heils heeft in het Sociaal Pension aan de Langekampweg in Ede het afgelopen jaar een pilot dagbesteding uitgevoerd. Dit heeft goede resultaten opgeleverd. De gemeente Ede wil deze pilot nu verder uitbouwen. Ook mensen die vanuit de Langekampweg doorstromen naar een volgende stap in de keten van opvang, moeten mee kunnen (blijven) doen aan zinvolle dagbestedingactiviteiten. Nog voor het voorjaar 2007 wil de gemeente Ede een projectenbank met dagbestedingactiviteiten opstellen.

Corvee en vrijwilligerswerk
De bewoners van het sociaal pension aan de Langekampweg doen momenteel allemaal mee aan dagbestedingactiviteiten. Deze variëren van corveewerkzaamheden binnen het sociaal pension tot vrijwilligerswerk en soms zelfs betaald werk. 21 mensen werken intern in en bij het Sociaal Pension en 13 hebben bezigheden buitenshuis. Het Leger des Heils heeft een vaardighedenlijst opgesteld waarbij samen met de betrokkenen nagegaan wordt wat mensen wel en niet kunnen.
Een zinvolle dagbesteding is belangrijk, omdat dit de eerste stap is op weg naar uiteindelijk weer een normaal leven. Deelnemers leren weer wennen aan een dagritme en omgang met anderen.

Opvangketen
De gemeenten in de Valleiregio gaan bij de maatschappelijke opvang uit van een ketenaanpak. De eerste twee schakels van die keten zijn de opvangmogelijkheden van het sociaal pension aan de Langekampweg. Na verloop van tijd moeten de bewoners van dit pension doorstromen naar meer zelfstandige woonvormen. Bijvoorbeeld een begeleid wonenproject. Uiteindelijke doel is dat mensen weer op eigen benen kunnen staan.
Ede en de andere Valleigemeenten vinden het heel belangrijk dat de dagbestedingactiviteiten niet aan één stap in de keten gebonden zijn. Wie van het sociaal pension doorstroomt naar een begeleid wonenproject moet in principe gewoon door kunnen gaan met zijn of haar dagbestedingactiviteiten. Daarom wil de gemeente Ede - tijdelijk - zelf de regie over het aanbieden van dagbestedingactiviteiten in handen nemen. Als de projectenbank na een half jaar goed gevuld is, kan deze eventueel aan een andere instantie overgedragen worden.

 


Persbericht gemeente Ede: nadere informatie bij Hans Vulto tel. (0318) 68 05 81

Wijsheid begint met het besef dat de kunst om te leven niet aangeboren is, maar dat leven een vaardigheid is die we moeten leren, zoals we leren fietsen of pianospelen.
Alain de Botton