Stadstuin Ganzeweide

Op de Ganzeweide zijn in een samenwerking tussen gemeente en bewoners moestuintjes aangelegd. In deze tuinen kunnen bewoners hun voedsel verbouwen, en elkaar ontmoeten en leren over tuinieren. Wilt u hier graag aan meedoen? Er zijn nog een aantal tuintjes beschikbaar!

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt van de bewoners verwacht dat zij meedoen met de gezamenlijke werkdagen. Op deze dagen wordt samen aan het algemeen onderhoud gewerkt, zoals heg en bomen snoeien. Ook zijn dit momenten om eens alle tuinders samen te ontmoeten.

Woont u in de buurt van de Ganzeweide en heeft u interesse in een tuintje? Neem dan ocntact op met de tuinbegeleider Lise Alix:

lise@alix-site.net