Meer nieuws over Spoorzone

Afgelopen periode heeft een aannemer het AZO/Turco-terrein bezuiden het spoor gereed gemaakt voor de aanpassingen behorend bij de Spoorzone. Aan de oostelijke kant van het nu braak liggende Turco-terrein komt een fietspad voor aansluiting op de fietstunnel onder het spoor. Aan de westelijke kant zal de nieuwe Turkse moskee komen. Klik op 'Lees meer' hieronder!

Dit kwartaal zal gebruikt gaan worden om het grote riool dat de Verlengde Maanderweg volgt te verleggen, zodat het riool geen hinder zal ondervinden van het geprojecteerde viaduct dat de Hakselseweg zal gaan verbinden met Frankeneng. De projectorganisatie Spoorzone heeft al gepland dat tegelijk met het riool ook overige kabels verlegd gaan worden. Denk dan aan elektriciteit, kabel, glasvezel of telefoon. Vóór eind augustus hoopt men klaar te zijn met de bouwplaatsen voor het nieuwe riool en kabel stelsel. Er zijn drie bouwplekken, één aan de Frankeneng ter hoogte van de oude Turkse moskee, de andere plek ter hoogte van de Fitness aan de Verlengde Blokkenweg en de derde net ten noorden van de tweede plek, dus aan de Klaphek zijde van het spoor. Na augustus zullen de graafwerkzaamheden voor riool en kabels langs de Verlengde Maanderweg aangepakt worden. Tot slot nog een heel belangrijk punt: het stuk Hakselseweg vanaf het driehoekje groen tot de Noorder Parallelweg zal tijdelijk verlegd worden in oostelijke richting. Dit is om diverse werkzaamheden mogelijk te maken terwijl deze verbinding zal blijven bestaan. Enige hinder zal er wel zijn.
De planning:

werk aan de bouwplaatsen week 31-35
verplaatsen riool week 35-40
verplaatsen kabels week 38-43
sloop Soma-gebouw week 36-39
kappen van groepje bomen Soma-terrein week 37-40

Het zal de Buurtvereniging verbazen als er tegelijk met de Spoorzone-werkzaamheden ook aanpassingen komen aan de aansluiting Klaphekweg - Veenderweg, waar een rotonde zal gaan komen. Wanneer is nog niet gecommuniceerd door de gemeente!