Vleermuizen langs het Spoorpad

U denkt natuurlijk dat er een bericht komt van een Natuurbeschermer en deels is dat zo. De gemeente Ede heeft het beste voor met de omringende natuur. Daarom zal in de aanloop naar de werkzaamheden aan het spoor, het plan Spoorzone, een aantal werkzaamheden gaan plaats vinden, waaronder het ophangen van een doek langs het spoorpad om de vleermuizen hun route te laten behouden. Maar er zal meer alvast aangepakt worden: Om te voorkomen dat er zomervogels gaan broeden in bomen die op de kaplijst staan, worden die nu al gekapt. Dit zal plaats vinden daar waar de tunnels komen. Waar mogelijk zal na de voltooiing van de Spoorzone jong spul herplant worden.

Ook de sloop van een aantal gebouwen en het verleggen van kabels en leidingen wordt binnenkort gestart. Blijf op de hoogte via de website van de Spoorzone.