Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Contactpersonen

Is er bij u rond het huis iets dat niet klopt, onveilig is, dan kan u als het om misdaad gaat, burenruzie of verkeersoverlast contact opnemen met de Wijkagent. Op dit moment in de wijkagent van de Klaphek Gijs Mijerink (gijs.meijerink@gelderland-midden.politie.nl).

Is er een probleem met overlast van jongeren, dat heeft Ede een 'Bijzondere opsporings Ambtenaar' (BOA) voor jeugdzaken en dat is Michelle van Dalen (michelle.van.dalen@ede.nl).

Tot slot kan u met bepaalde ongenoegens ook terecht bij de wijkhandhaver. Dit is in 2014 Dennis Knuist (0318-680132 of dennis.knuist@ede.nl). Denk aan parkeeroverlast, hondenpoep of andere zaken die eigenlijk niet deugen als het over gedrag van mensen gaat.

Zijn er kapotte tegels in het trottoir of vernielingen aan gemeente-eigendom, meld dat dan bij het meldpunt Woonomgeving of via de website van Ede.

Een gelukkig mens heeft het kind in zich bewaard.
Johann Wolfgang von Goethe

Wisselijst

Het Weer

meer weer