Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Informatieavond Spoorzone

Het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone ligt sinds 20 juni jl. ter inzage. Donderdag 27 juni is er een informatiebijeenkomst voor inwoners in het gebouw van Welstede aan Kerkweg 61. Om 19.30 uur zal een presentatie beginnen over de plannen. Daarna kunt u uw vragen stellen.

Als je doet wat je altijd doet, zul je krijgen wat je altijd krijgt.
Anoniem

Wisselijst

Het Weer

meer weer