Spoor west

<p>De laatste versie van de spoorovergangen is te zien op de afbeelding. Belangrijke details zijn in de nieuwe situatie dat er een iets andere ligging is gekozen voor de autotunnel aansluitend aan de Frankeneng en dat de fietstunnel zijn weg zoekt net naast het Somagebouw. Klik op 'lees meer' voor uitgebreide informatie.</p>
<p>Voor de Klaphek betekent dit onder andere dat de Noorder Parallelweg voor auto's niet te gebruiken is om naar de tunnel te gaan. Vast staat dat ter hoogte van de Noorder Parallelweg wel een geluidsscherm komt. Hoe dit scherm zal worden uitgevoerd blijft tot het laatste moment onzeker omdat de gunning van dit project geschiedt met vrijheid van de aannemer, maar op voorwaarde dat het voldoet aan diverse veiligheidseisen en een niet te hoge prijs. U heeft in de kranten kunnen lezen dat het bouwen van het nieuwe station zeker tot 2018 zal duren, maar men hoopt de voorzieningen als het geluidsscherm en de geluidsdempende rubbers aan de bielsen eerder te kunnen realiseren.</p>

Groups audience