Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

De Schuilplaats mogelijk naar Heestereng

De Evangelische gemeente De Schuilplaats heeft interesse om haar kerk, enkele kantoren en een drukkerij te vestigen in het thans leegstaande pand van de voormalige Drukkerij Veenman aan de Maxwellstraat op bedrijventerrein Heestereng. De gemeente Ede heeft toegezegd in principe mee te willen werken aan de daartoe benodigde procedures.

De Evangelische Gemeente is momenteel gevestigd aan de Hendrik Stafweg. Die locatie is echter veel te klein. Daarom zoekt De Schuilplaats een andere accommodatie. Het voormalige Veenman-pand voldoet in principe aan alle vereisten en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het bestemmingsplan voor dit gebied laat de vestiging van een kerk echter niet toe.
De gemeente Ede heeft De Schuilplaats nu toegezegd in principe mee te willen werken aan een procedure om te komen tot vrijstelling van het bestemmingsplan. Wel wil de gemeente, vóór dat zij een definitief besluit neemt, meer inzicht hebben in de effecten van de kerk op de ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende bedrijven. Ook de ligging van de kerk nabij de autosnelwegen A12 en A30 is een punt van aandacht. Pas als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, zal de gemeente een definitief besluit nemen.

Bron: gemeente Ede

Rust in je denken is alles wat je nodig hebt
Deepak Chopra