Vernieuwing groen Voerakker

Bewoners van de Voerakker zullen in het najaar te maken krijgen met aanpassing van bepaalde stukken groen. De bomen aan de straat zullen vervangen worden. Daarnaast zal aan de oneven zijde tussen de nummers 29 en 47 ook wat veranderen. De gemeente heeft een heel plan. De aanplant tussen de nummer 2 en 20 staat ook in de planning voor vernieuwing.

Het mooie aan het plan is dat er een grotere variëteit komt in bomen, heesters en lage beplanting. Langs de Voerakker zullen onder andere een paar olijfwilgen (Eleagnus angustifolia) komen te staan, maar wel afgewisseld met andere bomensoorten.

Voerakker 12 en 21 zullen getrakteerd worden op een esdoorn (Acer) en achter Voerakker 46-60 zal ook een aanplant gaan plaatsvinden. De strook voor Sint Hubertus (nummers 56-70) verdient ook een upgrade.

Datum
10-07-2023 00:00:01 - 10-07-2024 17:05:08