Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Geluidsoverlast Spoorzone

Vooral de bewoners van de Jagermeester en Noorder Parallelweg ervaren het lawaai van het spoor. Dat hier iets aan gedaan gaat worden staat bijna vast. De commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Ede zal zich hierover moeten uitspreken.

Het blijkt overigens dat Friesland Campina (Riedel) druk bezig is zijn activiteiten van de Vening Meineszstraat te verplaatsen naar de Frankeneng. Zou het niet mooi zijn als Friesland Campina zou helpen het geluidsniveau aan de noordkant van het spoor te verlagen?

De verplaatsing heeft vooral invloed op de drukte met vrachtauto's, dus laden en lossen.

Een groot man is hij die zijn kinderlijk hart niet verloren heeft
Mencius

Wisselijst

Het Weer

meer weer